Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023

Soorten aandelen in uw vennootschap: wat, waarom en hoe? (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

Sinds het nieuw vennootschapsrecht is de beslissingsvrijheid enorm verruimd en kunnen aandeelhouders zelf kiezen welke rechten ze aan welke aandelen koppelen. Op deze manier kan u binnen uw vennootschap nagaan wat voor u de beste piste is.

Wat?

In principe is ieder aandeel proportioneel evenveel waard.

Dit uit zich in het feit dat ieder aandeel een gelijk aandeel in de winst verkrijgt (= winstdeelname). Daarnaast heeft ieder aandeel recht op één stem (= lidmaatschapsrechten waaronder stemrechten, deelname aan de algemene vergadering).

In de statuten kunnen aandeelhouders er evenwel voor kiezen om van dit principe af te wijken.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan één aandeel meer winstdeelname toekennen of meer lidmaatschapsrechten bedelen in vergelijking met de andere aandelen.

Men spreekt dan van A-aandelen (met meer beslissingsbevoegdheid en/of meer winstdeelname) en B-aandelen (met minder beslissingsbevoegdheid en/of minder winstdeelname).

Waarom?

Het werken met soorten aandelen kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld bepaalde sleutelfiguren binnen uw vennootschap extra wil motiveren met aandelen. Evenwel wil u deze sleutelfiguren enkel financieel laten meedelen in de winst zonder dat ze ook bepaalde lidmaatschapsrechten verkrijgen.

Dit kan ook interessant zijn in het kader van vermogensplanning. Zo worden aandelen vaak bij leven geschonken gelet op de voordelige schenkingsbelasting (7% of 0% familiale vennootschap) in vergelijking met de veel duurdere erfbelasting. De schenkers willen evenwel vaak ook nog controle behouden waardoor er kan worden gewerkt met de schenking van B- aandelen maar het behoud van een deel van de A-aandelen.

Uiteraard zijn er ook nog andere financiële of emotionele motieven waardoor de implementatie van soorten aandelen voor uw onderneming nuttig kan zijn.

Hoe?

De invoer van de soorten aandelen dient te gebeuren bij statuutwijziging door invoer van een aantal specifieke clausules aangepast aan de noden van uw onderneming.

Let wel op dat dit principe niet onbeperkt mogelijk is en de wet een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het zal dus steeds van belang zijn om na te gaan wat mogelijk is.

Bron: Mint Advocaten

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen