Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Soorten aandelen in uw vennootschap: wat, waarom en hoe? (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

Sinds het nieuw vennootschapsrecht is de beslissingsvrijheid enorm verruimd en kunnen aandeelhouders zelf kiezen welke rechten ze aan welke aandelen koppelen. Op deze manier kan u binnen uw vennootschap nagaan wat voor u de beste piste is.

Wat?

In principe is ieder aandeel proportioneel evenveel waard.

Dit uit zich in het feit dat ieder aandeel een gelijk aandeel in de winst verkrijgt (= winstdeelname). Daarnaast heeft ieder aandeel recht op één stem (= lidmaatschapsrechten waaronder stemrechten, deelname aan de algemene vergadering).

In de statuten kunnen aandeelhouders er evenwel voor kiezen om van dit principe af te wijken.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan één aandeel meer winstdeelname toekennen of meer lidmaatschapsrechten bedelen in vergelijking met de andere aandelen.

Men spreekt dan van A-aandelen (met meer beslissingsbevoegdheid en/of meer winstdeelname) en B-aandelen (met minder beslissingsbevoegdheid en/of minder winstdeelname).

Waarom?

Het werken met soorten aandelen kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld bepaalde sleutelfiguren binnen uw vennootschap extra wil motiveren met aandelen. Evenwel wil u deze sleutelfiguren enkel financieel laten meedelen in de winst zonder dat ze ook bepaalde lidmaatschapsrechten verkrijgen.

Dit kan ook interessant zijn in het kader van vermogensplanning. Zo worden aandelen vaak bij leven geschonken gelet op de voordelige schenkingsbelasting (7% of 0% familiale vennootschap) in vergelijking met de veel duurdere erfbelasting. De schenkers willen evenwel vaak ook nog controle behouden waardoor er kan worden gewerkt met de schenking van B- aandelen maar het behoud van een deel van de A-aandelen.

Uiteraard zijn er ook nog andere financiële of emotionele motieven waardoor de implementatie van soorten aandelen voor uw onderneming nuttig kan zijn.

Hoe?

De invoer van de soorten aandelen dient te gebeuren bij statuutwijziging door invoer van een aantal specifieke clausules aangepast aan de noden van uw onderneming.

Let wel op dat dit principe niet onbeperkt mogelijk is en de wet een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het zal dus steeds van belang zijn om na te gaan wat mogelijk is.

Bron: Mint Advocaten

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen