Q&A over de impact van COVID-19 op de verplichtingen van genoteerde vennootschappen (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 14/04/2020

Op 26 maart 2020 publiceerde de FSMA een persbericht over de impact van COVID-19 op de genoteerde vennootschappen. Op 9 april 2020 is koninklijk besluit nr. 4 gepubliceerd dat een aantal bijzondere maatregelen neemt op het vlak van onder meer vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie.

KB nr. 4 voorziet o.a. in bijzondere maatregelen inzake de periodieke informatieverplichtingen en inzake de organisatie van algemene vergaderingen van vennootschappen. Deze golden oorspronkelijk tot 3 mei 2020, maar deze einddatum werd inmiddels verlengd tot 30 juni 2020.

De Q&A heeft tot doel :

  • de in het persbericht van 26 maart 2020 opgenomen standpunten te herhalen en waar nodig verder te preciseren,
  • rekening houdend met de bepalingen van KB nr. 4, een aantal aandachtspunten van de FSMA op te sommen.

De Q&A behandelt drie onderwerpen:

  1. de communicatie omtrent de gevolgen van COVID-19,
  2. de nakoming van periodieke informatieverplichtingen en
  3. de organisatie van algemene vergaderingen en de communicatie daarover.

Lees hier de Q&A