De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Is alleen een “georganiseerde” bestuurder een onderneming? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Op 18 maart 2022 velde het Hof van Cassatie een opvallend arrest over de kwalificatie van een bestuurder van een vennootschap als onderneming. De kwalificatie als onderneming is cruciaal want het bepaalt onder meer het toepasselijke bewijsrecht en de bevoegde rechtbank. Bovendien kunnen enkel ondernemingen failliet gaan.

Art. I.1,1 ° WER bepaalt dat “elk van de volgende organisaties” een onderneming is:

  1. iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  2. iedere rechtspersoon;
  3. iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

De meerderheid van de rechtsleer beschouwde de natuurlijke persoon-bestuurder dan ook als een onderneming. Hij oefent namelijk veelal op een zelfstandige wijze een beroepsactiviteit uit.

Maar in een arrest van 18 maart 2022 greep het Hof van Cassatie, in navolging van de bodemrechters, terug naar het eerste deel van de definitie. Een onderneming zou in de eerste plaats ook een eigen “organisatie” moeten zijn. De bestuurder over wie het in deze zaak ging, was dat blijkbaar niet. Hij ontving slechts een minimale bezoldiging, had weinig persoonlijke inbreng en voerde amper een eigen boekhouding. Het Hof van Cassatie meende dan ook dat de bestuurder in kwestie geen onderneming kon zijn en de bodemrechters terecht weigerden hem failliet te verklaren.

Vooraanstaande auteurs bekritiseerden snel deze beslissing. Het laatste woord hierover lijkt dan ook nog niet gezegd.

Bron: Crivits & Persyn