Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Het bestuur van een NV: wat zal er fundamenteel wijzigen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 24/08/2017

Op 20 juli 2017 werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Heel wat wijzigingen zijn gepland, die een modernisering van het vennootschapsrecht beogen, zo onder meer wat het bestuur van een NV betreft

Volgende ingrijpende wijzigingen zijn gepland wat de NV betreft:

  1. Eenhoofdig bestuur wordt mogelijk als alternatief voor de collegiale raad van bestuur (al dan niet met comités)
  2. Bestuurders zullen in de toekomst niet noodzakelijk ad nutum afzetbaar zijn, ontslagbescherming inbouwen wordt mogelijk (bv. opzegtermijn, of –vergoeding)
  3. De mogelijkheid wordt voorzien om een echt duaal bestuursmodel in te voeren (directieraad en raad van toezicht), met strikt gescheiden bevoegdheden en samenstelling
  4. De uitbreiding van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur
  5. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt tot specifieke bedragen, die worden gekoppeld aan de omvang en de maatschappelijke impact van de vennootschap.
  6. Er komt een wettelijke regeling inzake de nietigheid van besluiten van het bestuursorgaan

Meer weten? Volg op 23 februari 2018 de sessie ‘Managementvennootschap en vennootschap-bestuurder’ , waar dr. Nele Somers en mr. Tom Messiaen (advocaten MonardLaw) de impact van de wijzigingen zullen uiteenzetten.

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen