De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Herinnering – Wijzig tijdig uw statuten om deze te aligneren aan het WVV (Monard Law)

Auteurs: Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis en Amber Rogiers (Monard Law)

Zoals u allicht reeds vernam, is op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna het “WVV”) in werking getreden. Het WVV vormt de veruitwendiging van de wetgever om het Belgisch vennootschapsrecht te moderniseren, vereenvoudigen, flexibiliseren en aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor ondernemingen. De bepalingen van het WVV waren onmiddellijk van toepassing op vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 werden opgericht. Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen werd voorzien in een overgangsperiode tot uiterlijk 31 december 2023.

Wij brengen u dus graag in herinnering dat alle bestaande vennootschappen en verenigingen de plicht hebben hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Concreet moeten alle bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, en uiterlijk op 31 december 2023.

In elk geval zijn de dwingende bepalingen van het WVV (bv. regeling met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, belangenconflicten in het bestuursorgaan, winstuitkering in een BV, edm.) automatisch van toepassing (zelfs indien de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV).

Gezien een statutenwijziging enige tijd in beslag kan nemen, adviseren wij u om de statutenwijziging zo spoedig mogelijk aan te vatten.

Bron: Monard Law