Gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen (Lige Advocaten)

Auteur: Philippe Ernst (Lige Advocaten)

Publicatiedatum: 14/06/2017

Op 28 juni 2016 werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft een doeltreffende ontbindingsprocedure tot stand te brengen voor vennootschappen die bepaalde gebreken vertonen.

Het gaat om vennootschappen die geen jaarrekeningen neerleggen (“slapende” vennootschappen), vennootschappen waarvan de zetel fictief is en vennootschappen waarvan de zaakvoerders niet beschikken over de wettelijk vereiste basiskennis inzake bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid.

Voor de zgn. slapende vennootschappen bestaat reeds langer een wettelijke regeling. Deze werd ingevoerd door de wet van 13 april 1995 (die bekend staat als de Reparatiewet, maar toch ook een aantal vernieuwingen realiseerde) en vormt momenteel artikel 182 W.Venn.

De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat slapende vennootschappen via gerechtelijke weg worden ontbonden, hetzij op vraag van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende.

Het begrip slapende of niet-meer actieve vennootschap verwijst niet naar vennootschappen die geen economische activiteit (meer) hebben, maar naar vennootschappen die nalaten hun jaarrekening neer te leggen, en dit gedurende drie opeenvolgende boekjaren. In wezen gaat het dus niet noodzakelijk om niet-actieve vennootschappen, maar om vennootschappen die in gebreke blijven, die niet aan hun verplichtingen voldoen. Dit vormt meteen de gemeenschappelijke noemer in de nieuwe regeling. Ook vennootschappen met een fictieve zetel of vennootschappen waarvan de zaakvoerders niet de vereiste beroepskennis hebben, voldoen niet aan hun wettelijke verplichtingen.

Lees hier het volledige artikel