Fiscale wetgeving nav nieuw WVV eindelijk gepubliceerd (Alaska)

Auteur: Stefaan Kindt (Alaska)

Publicatiedatum: 20/05/2019

De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal neutraal te zijn. Toch heeft ze een fiscale impact. Het wetsontwerp was al enige tijd beschikbaar maar het duurde tot 10 mei 2019 vooraleer de Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Een belangrijke wijziging in het WVV is het wegvallen van de vereiste van een minimumkapitaal in de besloten vennootschap (bv). Het wetboek inkomstenbelasting bevat een groot aantal verwijzingen naar het begrip ‘gestort kapitaal’. De begrippen ‘maatschappelijk kapitaal’ of ‘statutair kapitaal’ worden veranderd in kapitaal. Daarnaast wordt een nieuwe  definitie van het begrip ‘kapitaal’ ingevoerd, waarbij voor een bv het begrip eigen vermogen in de plaats komt.

Het wegvallen van de vereiste van een minimumkapitaal voor een bv heeft ook een invloed op VVPR-bis aandelen. Ter herinnering, kleine vennootschappen kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15 %. Hierbij moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden zoals het volstorten van de aandelen en dit voor minstens het minimumkapitaal van een bvba (EUR 18.550) en het aanhouden van de aandelen ononderbroken in volle eigendom. Aangezien de minimumvereiste van kapitaal voor bv’s wegvalt, is het nu mogelijk om een vennootschap op te richten en VVPR-bis aandelen te creëren ook zonder EUR 18.550 in te brengen. Dit kan zowat het belangrijkste positief fiscaal gevolg van het nieuwe WVV heten.

Op 1/5/2019 bestaande vennootschappen blijven onder het oude fiscale regime vallen en zullen sowieso een kapitaal moeten behouden van EUR 18.550, dat ook moet volgestort zijn of worden.  Onduidelijkheid is er evenwel omtrent de voorwaarden waaraan moet voldaan worden voor de toepassing van VVPR-bis met betrekking  vennootschappen zoals een Comm. V of een V.O.F., die op 1/5/2019 geen kapitaal hebben geplaatst van EUR 18.550. Het is wenselijk dat de Fiscale administratie op dit punt nog duidelijkheid verschaft. Wij volgen dit nauwgezet op.

Verder zijn er een aantal wijzigingen om te vermijden dat de nieuwe mogelijkheden die het WVV biedt een fiscaal gevolg zouden hebben. Dit gaat dan over de inbreng in natura (een inbreng van nijverheid tegen aandelen kan nu ook voor een bv, maar er wordt hiermee geen fiscaal kapitaal gecreëerd) of de inkoop eigen aandelen (een inkoop van eigen aandelen kan nu voor meer dan 20%, maar het deel boven 20% wordt fiscaal als vernietigd beschouwd – met verschuldigd zijn van RV als gevolg).

Lees hier het originele artikel