Een ontwerp van overeenkomst goedkeuren als vennoot betekent niet dat deze vennoot een overeenkomst met de vennootschap afsluit. Ondernemingsrechtbank Antwerpen 10 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/11/2019

Een vennoot van een commanditaire vennootschap die een ontwerp van overeenkomst goedkeurt in zijn hoedanigheid van vennoot, gaat niet noodzakelijk akkoord om als partij toe te treden tot die overeenkomst.

Uit een eventuele kennisname of een eventueel akkoord van een aandeelhouder met de principes uit of de tekst van het charter en/of de algemene voorwaarden van de vennootschap, kan niet afgeleid worden dat deze aandeelhouder hieromtrent een overeenkomst in de zin van art. 1134 B.W. met de vennootschap gesloten heeft. Dergelijke kennisname of dergelijk akkoord namens de vennoot impliceren hoogstens dat de aandeelhouder in kwestie – louter in de hoedanigheid van aandeelhouder/vennoot – akkoord gaat dat de vennootschap onder de betreffende voorwaarden de markt betreedt, waarbij de vennootschap klaarblijkelijk enkel overeenkomsten in de zin van het charter en/of de algemene voorwaarden zal afsluiten met haar vennoten.

Hieruit blijkt niet dat de aandeelhouder in kwestie ook een overeenkomst met de vennootschap wenst af te sluiten in een andere hoedanigheid, zijnde deze van klant, cliënt of opdrachtgever.

Lees hier het vonnis van 10 mei 2019