Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023

Een onderneming oprichten en beheren kan nu digitaal met JustAct op Just-on-web (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Voortaan kan men terecht op Just-on-web om een vennootschap of een vzw op te richten: JustAct op Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, vervangt zo het intussen verouderde eGriffie.

In een volgende fase zullen ook wijzigingsakten (ontslaan en benoemen van mandatarissen, het wijzigen van de zetel van de onderneming en het aanpassen van de contactgegevens) digitaal worden neergelegd.

De doelstelling is veel meer digitale oprichtingen te hebben en de papieren dossiers bij de ondernemingsrechtbanken sterk te verminderen.

De ondernemer zal op één platform al zijn juridische akten kunnen beheren en buitenlandse ondernemingen zullen via het platform zelfs bijkantoren kunnen oprichten.

Maar voor de oprichting van rechtspersonen waarbij een notariële akte vereist is (de BV en de NV) kan Just-on-web niet gebruikt worden omdat men hiervoor beroep dient te doen op een notaris.

Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen