Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Een onderneming oprichten en beheren kan nu digitaal met JustAct op Just-on-web (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Voortaan kan men terecht op Just-on-web om een vennootschap of een vzw op te richten: JustAct op Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, vervangt zo het intussen verouderde eGriffie.

In een volgende fase zullen ook wijzigingsakten (ontslaan en benoemen van mandatarissen, het wijzigen van de zetel van de onderneming en het aanpassen van de contactgegevens) digitaal worden neergelegd.

De doelstelling is veel meer digitale oprichtingen te hebben en de papieren dossiers bij de ondernemingsrechtbanken sterk te verminderen.

De ondernemer zal op één platform al zijn juridische akten kunnen beheren en buitenlandse ondernemingen zullen via het platform zelfs bijkantoren kunnen oprichten.

Maar voor de oprichting van rechtspersonen waarbij een notariële akte vereist is (de BV en de NV) kan Just-on-web niet gebruikt worden omdat men hiervoor beroep dient te doen op een notaris.

Meer informatie

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen