De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023

Een nieuwe theorie voor de waardering van aandelen bij geschillenregeling: de pro rata going concern waarde (Corporate Finance Lab)

Een steeds terugkomende discussie bij de geschillenregeling is de correcte waardering van aandelen.. In deze blogpost argumenteer ik dat veel van de onduidelijkheden in de rechtspraak en rechtsleer zijn terug te brengen tot een verkeerd uitgangspunt voor de waardering van aandelen in geschillenregeling, namelijk “de prijs die een onafhankelijke derde zou betalen bij een vrijwillige overname”. In de plaats daarvan argumenteer ik voor de “pro rata going concern waarde” als standaard voor de waardering van aandelen, wat neerkomt op een pro rata verdeling tussen aandeelhouders van de toekomstige kasstromen die het bedrijf zal genereren, verdisconteerd naar het heden.

Lees hier het volledige artikel

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen

Vacatures