Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Bepaalde rechtspersonen kunnen vanaf 1 augustus 2021 volledig online worden opgericht. Wet van 12 juli 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 19/07/2021

De wet van 12 juli 2021 (gepubliceerd in het Staatsblad van 15 juli 2021) voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Meer bepaald wordt het wettelijk kader ingevoerd voor de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen in gedematerialiseerde vorm zodat bepaalde rechtspersonen volledig online kunnen worden opgericht.

Lees hier de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht