Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Benoeming van een bestuurder met straf- of burgerrechtelijk bestuursverbod voorkomen. Invoering Centraal register van bestuursverboden voorzien tegen 1 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 14 maart 2013 werd een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader voorziet voor een Centraal register van bestuursverboden.

Waarom een Centraal register?

Het register moet een bijkomend instrument zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder van een vennootschap te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod.

Nu blijft een bestuursverbod vaak dode letter (wegens gebrek aan mogelijkheid tot controle).

Het register is raadpleegbaar door een aantal, specifiek opgesomde overheidsinstanties (volledige toegang tot het register), maar ook door burgers (beperkte toegang) om te vermijden dat burgers nietsvermoedend met malafide ondernemers te maken krijgen.

Het register moet, ter uitvoering van de Richtlijn 2019/1151, de FOD Justitie ook toelaten te antwoorden op vragen over een bestuursverbod vanuit een andere lidstaat.

Het wetsontwerp sluit ook aan bij het Actieplan fraudebestrijding van het College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Lees hier het ingediend wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen