De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Benoeming van een bestuurder met straf- of burgerrechtelijk bestuursverbod voorkomen. Invoering Centraal register van bestuursverboden voorzien tegen 1 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 14 maart 2013 werd een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader voorziet voor een Centraal register van bestuursverboden.

Waarom een Centraal register?

Het register moet een bijkomend instrument zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder van een vennootschap te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod.

Nu blijft een bestuursverbod vaak dode letter (wegens gebrek aan mogelijkheid tot controle).

Het register is raadpleegbaar door een aantal, specifiek opgesomde overheidsinstanties (volledige toegang tot het register), maar ook door burgers (beperkte toegang) om te vermijden dat burgers nietsvermoedend met malafide ondernemers te maken krijgen.

Het register moet, ter uitvoering van de Richtlijn 2019/1151, de FOD Justitie ook toelaten te antwoorden op vragen over een bestuursverbod vanuit een andere lidstaat.

Het wetsontwerp sluit ook aan bij het Actieplan fraudebestrijding van het College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Lees hier het ingediend wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen

Vacatures