De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Belgische belastingvrijstellingen aan ondernemingen die deel uitmaken van multinationale groepen zijn onrechtmatige staatssteun. Arrest Hof van Justitie van 20 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Sinds 2005 past België een belastingregeling toe waarbij een vrijstelling geldt voor de zogenoemde overwinst van Belgische entiteiten die geïntegreerd zijn in multinationale groepen van ondernemingen. Deze entiteiten komen in aanmerking voor een voorafgaande beslissing van de Belgische belastingdienst (tax ruling), vooral indien zij activiteiten centraliseren in België, banen creëren in dat land of er investeringen doen. In dit verband wordt er geen vennootschapsbelasting geheven over die zogenoemde overwinst, dat wil zeggen de winst die uitgaat boven de winst die vergelijkbare zelfstandige entiteiten zouden hebben behaald in soortgelijke omstandigheden.

In 2016 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat die vrijstellingsregeling een met de interne markt onverenigbare onrechtmatige staatssteunregeling was. Zij heeft de terugvordering bevolen van de op die manier verleende steun bij 55 begunstigde ondernemingen. Op verzoek van België en meerdere begunstigde ondernemingen heeft het Gerecht van de Europese Unie op 14 februari 2019 het besluit van de Commissie nietig verklaard.

Het Hof van Justitie heeft echter in hogere voorziening op 16 september 2021 het arrest van het Gerecht vernietigd omdat de Commissie naar zijn oordeel terecht had vastgesteld dat er sprake was van een steunregeling. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar het Gerecht opdat dit uitspraak zou doen over de kwalificatie van deze regeling als staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU.

Tegen deze achtergrond heeft het Gerecht zich op 20 september voor de tweede keer uitgesproken over deze zaak. Het heeft geoordeeld dat de Commissie in 2016 terecht van mening was dat de Belgische belastingregeling inzake overwinst de regels van de Europese Unie op het gebied van staatssteun schendt.

Meer informatie 

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen