Belastbaar tijdstip buitenlandse dividenden: inschrijving op Belgische rekening? (Tiberghien)

Auteur: Bart De Cock (Tiberghien)

Publicatiedatum: 19/02/2019

In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over het belastbaar tijdstip van buitenlandse dividenden. Het hof concludeert dat niet de datum van de algemene vergadering die beslist tot de dividenduitkering de belastbaarheid veroorzaakt, maar de inschrijving van het dividend op een (Belgische) bankrekening van de aandeelhouder. Hierdoor was in casu 25% (21% + 4%) roerende voorheffing verschuldigd in plaats van 15%.

Lees hier de uitgebreide toelichting van Bart De Cock dat verscheen in het Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit 2018/2.