Belangrijke nieuwe stap naar het WVV op 1 januari 2020: wat indien uw statuten nog niet zijn aangepast? (Eubelius)

Auteur: Eubelius

Publicatiedatum: 29/11/2019

Het WVV is reeds van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op of na 1 mei 2019 werden opgericht.

Nu staan we opnieuw voor een cruciale stap. Vanaf 1 januari 2020 zal het WVV eveneens – automatisch en in principe integraal – toepassing vinden op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die reeds vóór 1 mei 2019 werden opgericht en die nog geen vervroegde “opt-in” deden. Zij moeten hun statuten niet onmiddellijk in overeenstemming brengen met het WVV, maar krijgen daarvoor respijt tot uiterlijk 1 januari 2024.

Maar laat u niet vangen: vanaf 1 januari 2020 krijgt u hoe dan ook te maken met het nieuwe WVV.

Lees meer