De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten

Webinar on demand

Aandeelhouders-overeenkomsten : een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

Webinar on demand

Actie vereist door CVBA’s als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Nijs (Van Havermaet)

U hoort het wellicht niet voor het eerst: sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Wat u misschien nog niet weet, is dat dit nieuwe wetboek ook verplichte wijzigingen oplegt aan uw CV(BA). Wat betekent dit nu concreet voor uw vennootschap?

Eigenlijke CV vs. oneigenlijke CV

Vooreerst wordt het gebruik van de nieuwe coöperatieve vennootschap (‘CV’) sterk aan banden gelegd. Het nieuwe wetboek maakt hiervoor een onderscheid tussen de eigenlijke coöperatieve vennootschap en de oneigenlijke coöperatieve vennootschap. Enkel vennootschappen met als voorwerp het ontwikkelen van commerciële of sociale activiteiten van haar aandeelhouders (het effectief coöperatief gedachtegoed) voldoen nog aan de definitie van een eigenlijke coöperatieve vennootschap, en mogen deze rechtsvorm blijven hanteren.

Statutenwijziging oneigenlijke CV

Sommige CV(BA)’s die in het verleden werden opgericht zonder coöperatief gedachtegoed bv. door vrijeberoepers (advocaten, artsen, revisoren etc.), vallen niet langer onder de nieuwe strikte definitie van een coöperatieve vennootschap. Deze oneigenlijke CV(BA)’s dienen aldus omgevormd te worden naar een rechtsvorm die beter aansluit bij de vennootschap, zoals bv. de rechtsvorm van een besloten vennootschap (waarvoor een vereenvoudigde omzettingsprocedure wettelijk voorzien werd).

Statutenwijziging eigenlijke CV

Indien uw CV(BA) wel voldoet aan het coöperatief gedachtegoed, dan dringt ook in dit geval een statutenwijziging zich op. De statuten van uw CV(BA) dienen namelijk verplicht aangepast te worden aan het nieuwe wetboek. Ook in dit geval dient u dus langs de notaris te passeren.

Deadline

De deadline voor bovenstaande verplichte wijzigingen, zowel voor de eigenlijke CV(BA) als de oneigenlijke CV(BA), ligt op 31/12/2023. In tussentijd blijft een oneigenlijke CV(BA) onderworpen aan de regels van het oude wetboek van vennootschappen, maar zijn de dwingende regels voor de besloten vennootschap uit het nieuwe wetboek van vennootschappen wel van toepassing, wat het uiteraard nodeloos complex maakt.

Bron: Van havermaet