De koop-verkoopovereenkomst
van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar on demand

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon

Webinar on demand

Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak

Webinar on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

Webinar on demand

Aandeelhouders-overeenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving (LegalLearning)

Auteur: LegalLearning

Een fragment uit de webinar on demand ‘Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving‘ (opname van 04/06/2021).

Tijdens deze webinar on demand belichten mr. Joke Pattyn en mr. Jasper Caby (Eubelius) de voornaamste aandeelhoudersafspraken, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader, en worden nuttige aandachtspunten en praktische tips meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Meer informatie over deze opleiding