>Voeg code toe voor de </head> tag.Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten

Een fout van de deurwaarder: overmacht of niet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Jacques Vandeuren en Arne Fierens (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2020 De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een termijn, overmacht uitmaakt in hoofde van de lastgever, zorgt al jaren voor controverse. Algemeen kan worden gesteld dat fouten of nalatigheden van de

Strafrechtelijke bewijsgaring strijdig met recht op eerlijk proces verhindert niet fiscale naheffing (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Bespreking van Cass. 11 juni 2020, F.19.0022.N De fiscale kamer van het Hof van Cassatie moest zich onlangs buigen over de zoveelste uitloper van de ‘KB Lux zaak’ (Kredietbank Luxembourgeoise). Concreet hadden drie ontslagen (ex-)werknemers van de bank

De normaal zorgvuldige notaris spant zich voldoende in! (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Philippe Vansteenkiste en Lies Marquet (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Als quid pro quo voor het vertrouwen dat een cliënt in de als openbaar ambtenaar optredende notaris stelt, geldt de raadgevingsplicht die volgens artikel 9,§ 1, 3e lid van de Notariswet op de notaris rust. De notaris dient elke partij steeds in

Het Hof van Justitie ziet geen graten in een autonome confiscatieprocedure gericht op illegaal verkregen vermogen die noch afhankelijk is van de vaststelling van een strafbaar feit, noch van de veroordeling van de vermoedelijke daders van een dergelijk feit (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 (HvJ (3e k.) nr. C-234/18, 19 maart 2020 (Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, e.a.), http://curia.europa.eu (3 april 2020), concl. E. SHARPSTON.) Recent had ondergetekende al de gelegenheid gedetailleerd een arrest van het EHRM

2020-05-24T10:37:26+00:00 24 mei 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Wie het Corona-gebod op sluiting negeert, zet niet alleen de volksgezondheid op het spel, maar ook zijn omzet! (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 De ‘kost’ van een minnelijke schikking bij het uitbaten in strijd met de Coronavoorschriften hoeft zich niet te beperken tot het vastgelegde bedrag van 750 euro.  Het Ministerieel Besluit (MB) van 24 maart 2020 tot wijziging van het MB van 23 maart

Ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) spreekt zich uit over art. 88quater Sv.: onderscheid tussen strafbaar decryptiebevel (§1) en niet-strafbare actieve zoekingsplicht (§2) redelijk verantwoord (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Julie Petersen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 20/02/2020 Iets meer dan twee weken nadat het Hof van Cassatie (P.19.1086.N) zich al over artikel 88quater Sv. uitsprak, heeft nu ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) een oordeel geveld over deze druk besproken wetsbepaling. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag

De beroepsrechter moet steeds ambtshalve de (on)schuld van de beklaagde kunnen beoordelen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 22/11/2019 De ‘Potpourri II’-wet beoogde een efficiëntere behandeling van strafzaken in hoger beroep waarbij het debat voor de beroepsrechter en de eigen initiatieven van de beroepsrechter moesten worden beperkt. Met de plicht tot opstellen van een grievenformulier en een verzoekschrift als men hoger beroep

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 21/10/2019 De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. ‘op de schop’ omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw. Anno 2019 kan de rechtspersoon al exact twintig

Eerherstel voor de Taalwet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Jacques Vandeuren (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 11/10/2019 In een eerdere bijdrage werd reeds uitgelegd hoe de wet op het taalgebruik in rechtszaken (hierna Taalwet) – één van de heilige huisjes van ons Belgisch rechtsbestel – werd gekortwiekt. Met de Potpourri VI-wet was namelijk de absolute nietigheid bij schending van de Taalwet

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer