>Voeg code toe voor de </head> tag.Waeterinckx Advocaten

Er zijn rechters die wel degelijk erover waken dat een minnelijke schikking geen ‘koopje’ wordt (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 13/08/2021 Recent had ik nog de mogelijkheid een webartikel te wijden over het fenomeen ‘superprocureurs’ in aansluiting op een lezenswaardige bijdrage van mijn achtbare confrater Hugo Lamon rond dat thema. In de marge van het onderwerp botste ik onvermijdelijk op het aspect van de buitengerechtelijke

2021-08-31T13:03:19+00:00 31 augustus 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Cassatie 5 mei 2021. De strafrechtelijke roeping van de delegatie van bevoegdheden (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 28/06/2021 Eiseres in cassatie, een fiduciaire, werd als dader of deelnemer vervolgd voor o.m. valsheid in geschriften en gebruik in de jaarrekening van een bedrijf dat deel uitmaakte van de portefeuille van een andere fiduciaire waarvan zij het cliënteel had overgekocht maar tegelijkertijd aan haar

Wanneer vaste rechtspraak onterecht een ‘bom’ wordt genoemd (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Deze ‘bom’ zou het gevolg zijn van een cassatie-arrest van 13 oktober 2020 (P.20.0550.N). Deze rechtspraak is echter helemaal niet zo revolutionair als men in

Fraudebestrijding en Justitie 2.0 als zwaartepunt voor de regering-De Croo (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Advocaten) Publicatiedatum: 05/10/2020 Wie het verslag van de formateurs van 30 september 2020 doorneemt, stelt vast dat de regering-De Croo grootse ambities koestert op het vlak van fraudebestrijding en justitie. Dat er meer dan een tandje zal moeten worden bijgestoken in de

2020-10-06T09:38:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Een fout van de deurwaarder: overmacht of niet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Jacques Vandeuren en Arne Fierens (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2020 De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een termijn, overmacht uitmaakt in hoofde van de lastgever, zorgt al jaren voor controverse. Algemeen kan worden gesteld dat fouten of nalatigheden van de

2020-07-28T09:47:27+00:00 30 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Strafrechtelijke bewijsgaring strijdig met recht op eerlijk proces verhindert niet fiscale naheffing (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Bespreking van Cass. 11 juni 2020, F.19.0022.N De fiscale kamer van het Hof van Cassatie moest zich onlangs buigen over de zoveelste uitloper van de ‘KB Lux zaak’ (Kredietbank Luxembourgeoise). Concreet hadden drie ontslagen (ex-)werknemers van de bank

De normaal zorgvuldige notaris spant zich voldoende in! (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Philippe Vansteenkiste en Lies Marquet (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Als quid pro quo voor het vertrouwen dat een cliënt in de als openbaar ambtenaar optredende notaris stelt, geldt de raadgevingsplicht die volgens artikel 9,§ 1, 3e lid van de Notariswet op de notaris rust. De notaris dient elke partij steeds in

2020-05-24T09:52:09+00:00 25 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het Hof van Justitie ziet geen graten in een autonome confiscatieprocedure gericht op illegaal verkregen vermogen die noch afhankelijk is van de vaststelling van een strafbaar feit, noch van de veroordeling van de vermoedelijke daders van een dergelijk feit (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 (HvJ (3e k.) nr. C-234/18, 19 maart 2020 (Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, e.a.), http://curia.europa.eu (3 april 2020), concl. E. SHARPSTON.) Recent had ondergetekende al de gelegenheid gedetailleerd een arrest van het EHRM

2020-05-24T10:37:26+00:00 24 mei 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Wie het Corona-gebod op sluiting negeert, zet niet alleen de volksgezondheid op het spel, maar ook zijn omzet! (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 De ‘kost’ van een minnelijke schikking bij het uitbaten in strijd met de Coronavoorschriften hoeft zich niet te beperken tot het vastgelegde bedrag van 750 euro.  Het Ministerieel Besluit (MB) van 24 maart 2020 tot wijziging van het MB van 23 maart

Ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) spreekt zich uit over art. 88quater Sv.: onderscheid tussen strafbaar decryptiebevel (§1) en niet-strafbare actieve zoekingsplicht (§2) redelijk verantwoord (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Julie Petersen (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 20/02/2020 Iets meer dan twee weken nadat het Hof van Cassatie (P.19.1086.N) zich al over artikel 88quater Sv. uitsprak, heeft nu ook het Grondwettelijk Hof (nr. 28/2020) een oordeel geveld over deze druk besproken wetsbepaling. Naar aanleiding van een prejudiciële vraag

2020-02-26T10:08:30+00:00 26 februari 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |