>Voeg code toe voor de </head> tag.vruchtgebruik

Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: januari 2019 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Vruchtgebruik op aandelen, schuldvorderingen, een feitelijke algemeenheid en intellectuele rechten. De wijzigingen door de hervorming van het goederenrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2018 Vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten (art. 3.178) 1. Nieuw artikel Art.3.178: “§ 1. Indien aan de financiële instrumenten lidmaatschapsrechten zijn verbonden, zoals het stemrecht op de algemene vergadering, worden deze uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. § 2. Dividenden die uitgekeerd worden zonder in te

2020-07-03T08:26:35+00:00 21 november 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Waardering vruchtgebruik : DVB-formule op losse schroeven? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 0/09/2018 De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de

Vernietiging standpunt 15004 over gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 20/06/2018 Aloude interpretatie inzake “bedekte bevoordeling” en tegenbewijs herleeft Dat de Raad van State het omstreden standpunt 15004 van Vlabel vernietigde, is ondertussen welbekend. Vlabel heeft in een bericht op zijn website gesteld dat hij “bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet zal langer toepassen.” Even

Raad van State opent de kaasroute opnieuw (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Kelly Moens (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2018 Op 12 juni 2018 heeft de Raad van State een fel betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst ("Vlabel") inzake de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving vernietigd (standpunt nr. 15004). Hierdoor is de weg weer vrij om via een Nederlandse notaris –

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/06/2018 Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet geregistreerd, en werd er dus geen

Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Murielle Gijbels en Romina Abiuso (Tiberghien) Publicatiedatum: 11/06/2018 Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De wijzigingen zijn verregaand en hebben een aanzienlijke impact op de familiebedrijven, in het bijzonder op de schenking ervan. In dit artikel gaan we hier dieper op in. DE INBRENG VAN GESCHONKEN AANDELEN

Update hervorming erfrecht : reparatiewetgeving op komst! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/06/2018 De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén jaar na publicatie, met name op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Nog voor de inwerkingtreding zijn er enkele kinderziektes de kop opgedoken, zodanig dat de

Verkoop vruchtgebruik en over hoe een meerwaarde geen vrucht is (Aternio)

Auteur: Sophie Claeys (Aternio) Publicatiedatum: 25/05/2018 Deze bijdrage handelt over een klassiek fiscaal verhaal. Meer bepaald een traditionele vruchtgebruikconstructie waarbij een zaakvoerder (blote eigendom) en zijn vennootschap (vruchtgebruik) samen een onroerend goed aankopen. Het vruchtgebruik wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar. De vennootschap betaalt 75% van de aankoopprijs en de

2018-06-04T10:19:57+00:00 4 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Goederenrecht : 5 positieve en 5 minder sterke punten van het voorontwerp (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/05/2018 Op 4 mei 2018 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed dat boek 3 (“Goederen”) zal vormen van het toekomstige nieuwe Burgerlijk Wetboek. Mr. William Timmermans (advocaat-vennoot Altius) somt kort de belangrijke veranderingen op in vijf positieve punten en vijf minder sterke punten. Positieve punten