>Voeg code toe voor de </head> tag.vruchtgebruik

Standpunt over passendheids- en geschiktheidsbeoordeling bij vruchtgebruik (FSMA)

Auteur: FSMAPublicatiedatum: 28/06/2021 1. Toepassing van de gedragsregels bij vruchtgebruik: weinig houvast en verschillende toepassingen Gereglementeerde ondernemingen verstrekken beleggingsdiensten aan een waaier van cliënten. In sommige gevallen is de eigendom daarbij opgesplitst tussen vruchtgebruik en naakte eigendom. Veelal zijn zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar cliënt. Voor de toepassing

2021-07-29T12:41:03+00:00 29 juli 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Financieel recht|Tags: , |

De fiscale behandeling van het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: de VCF spreekt voortaan klare taal (Deloitte Legal)

Auteur: Greenille Private Client Team - Deloitte LegalPublicatiedatum: 02/04/2021 Het Vlaamse Parlement keurde op 31 maart 2021 een nieuw decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goed. Dit decreet brengt onder andere duidelijkheid omtrent de fiscale behandeling van de verzaking aan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik. Een

De waardering van vruchtgebruik volgens de Vlaamse Hoven van Beroep: de bal gaat langzaam aan het rollen (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax)Publicatiedatum: 16/02/2021 Gent en Antwerpen spreken zich uit over waardering vruchtgebruik De concrete aanleiding voor deze nieuwsbrief is twee recent verschenen arresten, met name een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 17 november 2020 en een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen

2021-02-19T09:48:00+00:00 23 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De gesplitste aankoop: Vlabel laat opnieuw van zich horen (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 21/10/2020 De Raad van State oordeelde in het arrest van 12 juni 2018 dat er geen ‘bedekte bevoordeling’ in de zin van artikel 2.7.1.0.7 VCF voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht of deze schenking in België

Vruchtgebruik – Onderhoudswerken, bijdrageplicht en natrekking (Seeds of law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/07/2020 1. Onderhoudswerken binnen een recht op vruchtgebruik De vruchtgebruiker is verplicht om alle onderhoudsherstellingen uit te voeren aan het goed waarvan hij het genot heeft. Het gaat hier om herstellingen die op korte of lange termijn nodig

2020-09-23T09:26:11+00:00 23 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Ook dit jaar werden de tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik geactualiseerd (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 27/07/2020 EVEN TER HERHALING… Het Belgisch erfrecht kent sedert lang aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik toe. Indien de vooroverleden echtgenoot afstammelingen nalaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot en op diens aandeel in de eventuele huwgemeenschap .

Samen gebouwd als vruchtgebruiker en blote eigenaar? Zit de fiscus u al op de hielen? (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatedatum: 14/04/2020 Gesplitst bouwen = kiezen voor comfort De oude werkwijze om te kiezen voor vruchtgebruik was om de blote eigenaar alles te laten kopen en bouwen in volle eigendom en om daarna – als alles klaar is voor gebruik – het vruchtgebruik te vestigen ten

2020-04-19T09:19:32+00:00 23 april 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Een nieuw vruchtgebruik voor rechtspersonen (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 25/03/2020 Het NBW brengt een aantal nieuwigheden mee voor het vruchtgebruik dat aan rechtspersonen wordt verleend. Hieronder worden de meest spraakmakende wijzigingen toegelicht. Een duurtijd van maximaal 99 jaar Ten eerste brengt de hervorming van het goederenrecht een wijziging met zich van de maximale duurtijd van

2020-04-01T09:36:36+00:00 6 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Eventueel vruchtgebruik: over hoe “misschien”, echt kan worden (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 30/01/2020 Vruchtgebruik: you love it or you hate it. Menig artikel werd reeds gewijd aan dit zakelijk recht. Zo ook door aternio. Ondermeer in een eerdere bijdrage behandelden we alvast enkele types van vruchtgebruik. Maar wist u dat er ook zoiets bestaat als het eventuele vruchtgebruik? Vruchtgebruik “klassiek” De

2020-02-08T11:01:32+00:00 10 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

Vruchtgebruik: rechten en verplichtingen van partijen na de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020. Deel 2 : wat wijzigt er inzake verplichtingen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/02/2020 Lees hier 'Deel 1 : wat wijzigt er inzake rechten?' Beschrijving van de goederen (art. 3.150) 1. Oud artikel Art. 600 BW: “De vruchtgebruiker neemt de zaken in de staat waarin zij zich bevinden; hij kan echter in het genot daarvan niet treden dan nadat hij, in

2020-07-03T08:25:14+00:00 3 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |