>Voeg code toe voor de </head> tag.vruchtgebruik

Vruchtgebruik op aandelen, schuldvorderingen, een feitelijke algemeenheid en intellectuele rechten. De wijzigingen door de hervorming van het goederenrecht, goedgekeurd door de Kamer van Justitie op 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/01/2019 Vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten (art. 3.178) 1. Nieuw artikel Art.3.178: “§ 1. Indien aan de financiële instrumenten lidmaatschapsrechten zijn verbonden, zoals het stemrecht op de algemene vergadering, worden deze uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. § 2. Dividenden die uitgekeerd worden zonder in te

2020-01-07T11:01:44+00:00 8 januari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en

Deficitair vruchtgebruik fiscaal niet aftrekbaar volgens Cassatie (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/07/2019 Mag de aftrekbaarheid van kosten geweigerd worden als een vruchtgebruik verlieslatend is (opbrengst versus bankaflossingen en andere kosten)? Het Hof van Cassatie nam onlangs (Cass. 21 juni 2019) alvast een duidelijk standpunt in dat vele belastingplichtigen wakker zal schudden.  Beroepskosten wel of niet aftrekbaar? Wanneer zijn

2019-08-02T12:32:46+00:00 3 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Turbo-vruchtgebruik: een schaap in wolvenvacht (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/06/2019 Ere wie ere toekomt: het was Jan Verhoeye, Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, die de (officieuze) term ‘turbo-vruchtgebruik’ lanceerde. In 2000 maakte hij een scherpe analyse van de klassieke vruchtgebruikconstructie versus een creatievere turbo-toepassing. Hij besloot dat creatief boekhouden verleidelijk is, maar dat het

2019-07-01T11:58:00+00:00 4 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele praktische aandachtspunten (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/06/2019 Wie een schenking onderneemt ten voordele van z’n kinderen en daarbij het vruchtgebruik voorbehoudt, staat best even stil bij het lot van dit vruchtgebruik bij zijn overlijden. Moet het vruchtgebruik worden verdergezet door de partner of niet? De wettelijke regels daaromtrent zijn vorig jaar

Gewijzigd vennootschapsrecht biedt nieuwe mogelijkheden bij familiale opvolging (Lemon Consult)

Auteur: Dieter Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 29/05/2019 Op 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Heel wat spelregels zijn versoepeld en bieden nieuwe mogelijkheden om de opvolging binnen uw familiebedrijf nog meer op maat te organiseren. In een vorige bijdrage lichtten we reeds de belangrijkste nieuwigheden van het vernieuwde vennootschapsrecht toe.

Eventueel vruchtgebruik en nieuwe aangifte. Cassatie 25 januari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/05/2019 Krachtens artikel 745bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat. De langstlevende echtgenoot die in toepassing van deze wetsbepaling het vruchtgebruik verkrijgt van een nalatenschap waarin een blote

Decreet 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (1): welke belasting bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik? (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 23/04/2019 Een decreet van 21 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2018, wijzigt een heel aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Die codex bevat nagenoeg de hele Vlaamse fiscale wetgeving: niet alleen de registratie-en erfbelasting, maar ook de verkeersbelasting, de belasting

Opstal als stealth-vruchtgebruik? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 19/02/2019 Inleiding Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019, onuitg. maar reeds uitvoerig besproken in K. Janssens, “Gratis gebouw via opstalconstructie: geen belasting (meer) bij einde opstal”, Fisc. Act. 2019, afl. 5,

2019-02-19T17:37:22+00:00 21 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: januari 2019 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de