Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Aankoop aan verlaagd tarief van 3% en verkoop van het vruchtgebruik van voorafgaand bezit. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 11 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De aanvragers zijn reeds eigenaar van een in 2015 aangekocht appartement en geven aan voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe koopwoning het vruchtgebruik van het appartement te verkopen aan de ouders van mevrouw X en de onverdeelde helft van de blote eigendom toebehorend aan de heer Y te verkopen aan mevrouw X, waardoor zij op het ogenblik van het sluiten van de aankoopovereenkomst betreffende de nieuwe koopwoning niet meer de geheelheid volle eigendom van een woning zullen bezitten.

Dit zou er voor zorgen dat zij wel van het 3% tarief zouden kunnen genieten.

De voorafgaande vervreemding van het vruchtgebruik van het appartement levert de aanvragers dus een aanzienlijk fiscaal voordeel op.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt zeer duidelijk dat de decreetgever deze laatste situatie niet voor ogen had. Het verlaagd tarief is niet bedoeld voor investeerders, te weten kopers van een tweede, derde… woning, maar wel voor (jonge) eerste kopers. Door de voorafgaande verkoop plaatsen de aanvragers zich op een kunstmatige manier in de situatie van de door de decreetgever beoogde doelgroep.

De aanvragers leggen geen niet-fiscale motieven voor de rechtshandelingen voor.

De geplande opeenvolgende verrichtingen maken fiscaal misbruik uit in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er geen redelijke termijn zal verstreken zijn tussen de verkoop van het vruchtgebruik van het appartement en de nieuwe aankoop en er dus eenheid van opzet kan worden aangenomen.

Dit wil zeggen dat met de voorafgaande verkoop geen rekening zal worden gehouden en op de aankoop van de nieuwe koopwoning het verkooptarief van 12% i.p.v. 3% zal worden geheven.

Lees hier de VB 23034

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Successie & Vermogen