Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023

Aankoop aan verlaagd tarief van 3% en verkoop van het vruchtgebruik van voorafgaand bezit. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 11 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De aanvragers zijn reeds eigenaar van een in 2015 aangekocht appartement en geven aan voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe koopwoning het vruchtgebruik van het appartement te verkopen aan de ouders van mevrouw X en de onverdeelde helft van de blote eigendom toebehorend aan de heer Y te verkopen aan mevrouw X, waardoor zij op het ogenblik van het sluiten van de aankoopovereenkomst betreffende de nieuwe koopwoning niet meer de geheelheid volle eigendom van een woning zullen bezitten.

Dit zou er voor zorgen dat zij wel van het 3% tarief zouden kunnen genieten.

De voorafgaande vervreemding van het vruchtgebruik van het appartement levert de aanvragers dus een aanzienlijk fiscaal voordeel op.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt zeer duidelijk dat de decreetgever deze laatste situatie niet voor ogen had. Het verlaagd tarief is niet bedoeld voor investeerders, te weten kopers van een tweede, derde… woning, maar wel voor (jonge) eerste kopers. Door de voorafgaande verkoop plaatsen de aanvragers zich op een kunstmatige manier in de situatie van de door de decreetgever beoogde doelgroep.

De aanvragers leggen geen niet-fiscale motieven voor de rechtshandelingen voor.

De geplande opeenvolgende verrichtingen maken fiscaal misbruik uit in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er geen redelijke termijn zal verstreken zijn tussen de verkoop van het vruchtgebruik van het appartement en de nieuwe aankoop en er dus eenheid van opzet kan worden aangenomen.

Dit wil zeggen dat met de voorafgaande verkoop geen rekening zal worden gehouden en op de aankoop van de nieuwe koopwoning het verkooptarief van 12% i.p.v. 3% zal worden geheven.

Lees hier de VB 23034

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Successie & Vermogen