Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de parlementaire voorbereiding, voor de leden…

Lees meer

De eerste Belgische GDPR-sanctie is genomen (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28 mei 2019 een eerste administratieve geldboete, wegens het niet respecteren van de GDPR, opgelegd. Bespreking van de feiten. Eind december 2018 werd een klacht tegen een natuurlijk persoon in zijn hoedanigheid als…

Lees meer

Online shoppen in buurtwinkel Europa? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 25/04/2019 De belangrijkste zaken voor de E-commerceonderneming uitgelicht. Europa wordt gekenmerkt door een interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen, waar goederen en diensten vrij kunnen worden aangeboden en afgenomen zonder beperkingen. Dit althans in theorie, want tot voor 4 december 2018 was het mogelijk om klanten op basis van hun…

Lees meer

Een foto op je website plaatsen, kan dat zomaar? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2019 Dankzij het internet is het heel makkelijk om digitale content te gebruiken, te kopiëren en te dupliceren voor al dan niet commercieel gebruik. U moet zich wel aan de regels houden, zoniet kan u aansprakelijk gesteld worden. Inleiding/Besluit De laatste jaren is het niet meer weg te denken, een plotse…

Lees meer

De hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht inzake RSZ (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk en toepassing van de RSZ-wet. Niet enkel de toekomstige toepassing van de wet wordt veranderd, maar deze rechtspraak kan ook gevolgen hebben voor de in het verleden gestelde RSZ-vorderingen. In dit artikel wordt…

Lees meer

Waarom ontsnapt ook je service-, sport-, hobbyclub of jeugdbeweging niet aan GDPR? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 05/05/2018 De Europese verordening zal een grondige hervorming in het omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze hervorming zal te voelen zijn in alle onderdelen van de maatschappij. De jeugdbeweging, het beursgenoteerd bedrijf, de overheid, de plaatselijke vereniging, de groentenboer, … allemaal zullen zij de GDPR moeten implementeren en het…

Lees meer

Meeneembaarheid, de Vlaamse belastingrecuperatie (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 07/03/2018 De meeneembaarheid van registratierechten werd per decreet dd. 16/01/2002 ingevoerd  door de Vlaamse regering in het Vlaamse Wetboek Registratie. Deze werd bij verdere fiscale hervormingen ook overgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF) onder het artikel 2.9.5.0.1.  De VCF definieert meeneembaarheid als volgt:  “In geval van zuivere aankoop…

Lees meer

Aankoopstrategie in het licht van de hervorming van het verkooprecht (VDV Advocaten)

Auteur: Pierre Vandepitte (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 21/03/2018 In het licht van het nieuw Decreet inzake de hervorming van het verkooprecht, zal de kandidaat-koper die  een aankoop beoogt, de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt. Er zijn juridische technieken (o.a. de wederzijdse aankoop- verkoopbelofte) die toelaten…

Lees meer

Het verantwoordingsbeginsel binnen de GDPR (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 De GDPR voorziet niet in een draaiboek van hoe, wat, wanneer, welke maatregel en beveiliging van toepassing dient te zijn. De regels zijn vaak vaag en dienen te worden ingevuld aan de hand van het verantwoordingsbeginsel. In de praktijk zullen de ondernemingen, overheden, … een blijvende afweging moeten maken…

Lees meer

Hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/01/2018 De Vlaamse overheid acht een hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning noodzakelijk. Daarbij streefde de Vlaamse overheid naar een budgettair-neutrale maatregel waarbij de grootste veranderingen plaats vinden rond het concept van het kadastraal inkomen. Afschaffing van het klein en groot beschrijf Het standaardtarief inzake…

Lees meer