>Voeg code toe voor de </head> tag.VDV Advocaten

GDPR – Welke impact kan Brexit op uw onderneming hebben? Welke maatregelen kan u nemen? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 25/09/2019 Sedert het interview van de kersvers verkozen eerste minister van het Verenigd Koninkrijk en de laatste nieuwsberichten lijkt een harde Brexit of no-deal opnieuw een realiteit. Als onderneming is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn. De GDPR heeft een complex territoriaal toepassingsgebied.

2019-09-25T14:20:48+00:00 26 september 2019|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Overheidsdiensten in het vizier van de GBA (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 15/07/2019 De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 05/2019 dd. 09/07/2019 een berisping gegeven aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, dit wegens de miskenning van het inzagerecht van de betrokkene. Bespreking van de feiten. In september 2018 heeft een plaatsvervangend lid bij de geneeskundige

2019-07-15T17:03:52+00:00 15 juli 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Snelheidsbegrenzer verplicht voor nieuwe wagen? (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 1. De Europese Unie wil dat nieuwe wagens vanaf 2022 worden voorzien van een snelheidsbegrenzer. Het voorstel werd intussen door een grote meerderheid in de Commissie Interne Markt goedgekeurd. De ISA-techniek (Intelligent Speed Assist, ook wel Intelligente Snelheidsadaptatie genoemd) zorgt ervoor dat

2019-06-01T10:20:44+00:00 1 juni 2019|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht|Tags: , |

Wagonnetje van Codextrein 2017 ontspoord (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving gewijzigd. Het Vlaams Parlement heeft onder meer ingegrepen in het verloop van de omgevingsvergunningsprocedure en, ondanks heel wat kritiek tijdens de

De eerste Belgische GDPR-sanctie is genomen (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28 mei 2019 een eerste administratieve geldboete, wegens het niet respecteren van de GDPR, opgelegd. Bespreking van de feiten. Eind december 2018 werd een klacht tegen een natuurlijk

2019-06-01T10:08:39+00:00 1 juni 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

Online shoppen in buurtwinkel Europa? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 25/04/2019 De belangrijkste zaken voor de E-commerceonderneming uitgelicht. Europa wordt gekenmerkt door een interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen, waar goederen en diensten vrij kunnen worden aangeboden en afgenomen zonder beperkingen. Dit althans in theorie, want tot voor 4 december 2018 was het mogelijk om

2019-05-04T07:47:23+00:00 4 mei 2019|Categories: Handelsrecht Informaticarecht|Tags: , , |

Een foto op je website plaatsen, kan dat zomaar? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2019 Dankzij het internet is het heel makkelijk om digitale content te gebruiken, te kopiëren en te dupliceren voor al dan niet commercieel gebruik. U moet zich wel aan de regels houden, zoniet kan u aansprakelijk gesteld worden. Inleiding/Besluit De laatste jaren is het niet meer

2019-02-16T11:22:28+00:00 16 februari 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

De hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht inzake RSZ (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk en toepassing van de RSZ-wet. Niet enkel de toekomstige toepassing van de wet wordt veranderd, maar deze rechtspraak kan ook gevolgen hebben voor de in het verleden gestelde

2018-10-17T13:06:35+00:00 19 oktober 2018|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Waarom ontsnapt ook je service-, sport-, hobbyclub of jeugdbeweging niet aan GDPR? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 05/05/2018 De Europese verordening zal een grondige hervorming in het omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze hervorming zal te voelen zijn in alle onderdelen van de maatschappij. De jeugdbeweging, het beursgenoteerd bedrijf, de overheid, de plaatselijke vereniging, de groentenboer, … allemaal zullen zij de

2018-05-07T14:29:22+00:00 7 mei 2018|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Meeneembaarheid, de Vlaamse belastingrecuperatie (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 07/03/2018 De meeneembaarheid van registratierechten werd per decreet dd. 16/01/2002 ingevoerd  door de Vlaamse regering in het Vlaamse Wetboek Registratie. Deze werd bij verdere fiscale hervormingen ook overgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF) onder het artikel 2.9.5.0.1.  De VCF definieert meeneembaarheid als volgt: