>Voeg code toe voor de </head> tag.uithandengeving

Afschaffing onmiddellijk cassatieberoep inzake uithandengeving is ongrondwettig (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/10/2019 In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit dat geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing tot uithandengeving, niet verenigbaar is met de Grondwet. Een beslissing tot uithandengeving houdt in dat een minderjarige die