>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Bodemattest als opschortende voorwaarde : Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 11/05/2018 In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de

Hof van beroep te Gent matigt te ruim niet-concurrentiebeding (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2018 De zaak[1] betrof een aandelenoverdracht van een onderneming actief in de verlichtingssector. De zaakvoerder van de onderneming kocht op deze manier de andere twee aandeelhouders uit. De verkoopovereenkomst bevatte een niet-concurrentiebeding van vijf jaar dat zich uitstrekte over het gehele grondgebied van de Europese Unie

2018-04-20T09:01:15+00:00 20 april 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2018 Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’). De Rechtbank koos hierbij voor het opt-out systeem.

Identificatie– en objectiviteitsvereiste bij vergelijkende reclame (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2018 Op 22 januari 2018 kreeg het Hof van beroep te Gent opnieuw de kans de geoorloofdheid van een vergelijkende reclame te onderzoeken[1]. De zaak betrof een discussie gerezen tussen een producent van gespoten PUR isolatie en een producent van isolatiechapes waarin EPS (‘isomo’) wordt verwerkt.

2018-04-20T08:26:04+00:00 20 april 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Wat is een “plan of programma” in de zin van de plan-MER-richtlijn? De rechtsgrond van een vergunning (Stibbe)

Auteur: Guan Schaiko (Stibbe) Publicatiedatum: 05/04/2018 Voor het Jaarboek 2017 TeRecht van uitgeverij Larcier gaan Guan Schaiko en Stefanie François dieper in op het begrip "plannen en programma's" in de zin van de plan-MER-richtlijn. Zij onderzoeken op systematische wijze de voorbereidende werkzaamheden van de plan-MER-richtlijn, om vervolgens de rechtspraak van het Hof

2018-04-13T09:48:24+00:00 13 april 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

(Micro)plastics : EU-restrictie op komst? (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 16/03/2018 Lees hier meer over de groeiende aandacht voor microplastics, die meer en meer in producten en levensmiddelen opduiken. De Europese instellingen hebben de microplastics in het vizier vanwege hun mogelijke impact op het marien milieu en de menselijke gezondheid. Ze denken na over beperkingen op microplastics. Volgen ook

2018-03-21T10:05:01+00:00 21 maart 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Hobbypaarden en agrarisch gebied : gedwongen huwelijk met éénstal-beleid (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 05/02/2018 De Codextrein voorziet met het nieuwe artikel 4.4.8/2 VCRO in een nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor het oprichten van één stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief beroepslandbouwbedrijf. Van een gespannen huwelijk…. Het houden van hobbydieren (in het bijzonder paarden) in agrarisch gebied (in de ruime

Herkwalificatie van een vastgoedtransactie als overheidsopdracht voor werken (Stibbe)

Auteur: David D'Hooghe (Stibbe) Publicatiedatum: 02/02/2018 Een vastgoedtransactie is in beginsel niet onderworpen aan het overheidsopdrachtenrecht. In casu oordeelt de Raad van State echter (in kort geding) dat het woonproject strikt moet beantwoorden aan door de overheid opgelegde voorwaarden die zijn vastgesteld met het oog op doelstellingen van algemeen belang inzake stadsvernieuwing.

2018-02-09T09:36:43+00:00 9 februari 2018|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , , |

De Raad van State verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethodiek door de aanbestedende dienst (Stibbe)

Auteur: Linde Bevernaege (Stibbe) Publicatiedatum: 07/02/2018 De RvS verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethode bij opdrachten die worden gegund obv meerdere gunningscriteria. Zo is vereist dat de beoordelingsmethode voor de opening van de offertes wordt vastgesteld. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de aanbestedende overheid aantoonbare redenen kan opwerpen die de a

De wolf in Vlaanderen : soortenbescherming kort toegelicht (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 26/01/2018 Met de terugkeer van de wolf in Vlaanderen is het effect van soortenbescherming weer erg actueel. Waar komt deze soortenbescherming vandaan en hoe kan ze soms zelfs uw project beïnvloeden? Hierna leggen we het u uit. Na een afwezigheid van meer dan 150 jaar in Vlaanderen,

2018-01-30T11:09:00+00:00 30 januari 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |