>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten? (Stibbe)

Auteur: Pieterjan Claeys (Stibbe) Publicatiedatum: 03/05/2019 Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als 'regelluwe zone' eindelijk worden ingediend. Het nodige uitvoeringsbesluit werd daartoe op 19 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De enorme uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie vragen innovatieve oplossingen (bv. digitale meters, opslag,

2019-05-21T12:21:08+00:00 21 mei 2019|Categories: Energierecht Publiek recht|Tags: , |

Archeologieregelgeving gewijzigd (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2019 Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de regels over de archeologienota en een premiestelsel springen daarbij in het oog. Met een decreet van 13 juli 2018 en een besluit van 14 december 2018 heeft de Vlaamse regelgever een aantal verfijningen aan

2019-04-28T10:23:04+00:00 28 april 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Lost your passport – How a hard Brexit will affect UK financial institutions’ access to the Belgian financial market (Stibbe)

Author: Sarah De Dijn (Stibbe) Publication date: 22/02/2019 The UK is due to leave the European Union on 29 March 2019. Unless specific arrangements granting the UK at least a temporary status quo will be adopted before 29 March 2019, the UK financial industry will be considered third-country entities and will therefore be

2019-03-03T11:40:37+00:00 3 maart 2019|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , , |

Langs (Vlaamse!) autosnelwegen (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 29/01/2019 Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving rond bouwvrije stroken voor wat het Vlaamse Gewest betreft. Een uitgelezen moment voor een overzicht van alle aandachtspunten aan en rond autosnelwegen. De bouwregels en -beperkingen in de onmiddellijke buurt

2019-02-16T11:10:06+00:00 18 februari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Digitisation and competition law: past, present and future (Stibbe)

Author: Floris ten Have (Stibbe) Publication date: 07/02/2019 It is nearly time for the European Commission to reveal its course of action in digitisation and competition law. Feedback from a public consultation and the recent conference on 'Shaping competition policy in the era of digitisation' together with the upcoming expert panel's

Stakingsrechter onbevoegd bij omzeiling specifieke verhaalsinstanties in bijzondere wetgeving (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Bij arrest van 17 oktober 2018 stelde het Hof van Beroep te Brussel een belangrijke grens aan de ongebreidelde mogelijkheid tot instellen van een stakingsvordering. EDF Luminus (‘EDF’) bekritiseerde de werkwijze van de aankoopcentrale het Vlaams Energiebedrijf (‘VEB’). EDF argumenteerde dat het VEB de wetgeving overheidsopdrachten

2019-01-16T12:57:31+00:00 16 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo Prejudiciële vragen Is een nationale regeling, die

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking? (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken

2019-01-16T12:42:12+00:00 16 januari 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

The European Electronic Communications Code Is Now in Force – 10 Takeaways (Stibbe)

Author: Cyril Fischer (Stibbe) Publication date: 14/01/2019 The new Directive 2018/1972 of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (the “EECC”) entered into force on 20 December 2018. It must be transposed by Member States by 21 December 2020. The EECC brings together the rules on electronic communications networks and services

2019-01-16T12:35:49+00:00 16 januari 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: |