>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Stakingsrechter onbevoegd bij omzeiling specifieke verhaalsinstanties in bijzondere wetgeving (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Bij arrest van 17 oktober 2018 stelde het Hof van Beroep te Brussel een belangrijke grens aan de ongebreidelde mogelijkheid tot instellen van een stakingsvordering. EDF Luminus (‘EDF’) bekritiseerde de werkwijze van de aankoopcentrale het Vlaams Energiebedrijf (‘VEB’). EDF argumenteerde dat het VEB de wetgeving overheidsopdrachten

2019-01-16T12:57:31+00:00 16 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 Zaak C-277/18 -Henkel Ibérica Portugal Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo Prejudiciële vragen Is een nationale regeling, die

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking? (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 09/01/2019 De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken

2019-01-16T12:42:12+00:00 16 januari 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

The European Electronic Communications Code Is Now in Force – 10 Takeaways (Stibbe)

Author: Cyril Fischer (Stibbe) Publication date: 14/01/2019 The new Directive 2018/1972 of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (the “EECC”) entered into force on 20 December 2018. It must be transposed by Member States by 21 December 2020. The EECC brings together the rules on electronic communications networks and services

2019-01-16T12:35:49+00:00 16 januari 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: |

Bushalte zonder vergunning en veranda zonder architect: valt uw project ook onder de nieuwe regels? (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 13/12/2018 De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen en handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect. Onder meer wat betreft vrijstellingen en medewerking van een architect, wijzigt er toch wel wat. Met een besluit van 28

2018-12-22T14:03:49+00:00 7 januari 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 30/11/2018 Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt. De toepassing van het Bodemdecreet kan

2018-12-22T14:08:22+00:00 22 december 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Tussen eb en vloed voor offshore windenergiesteun (Stibbe)

Auteur: Marthe Maselis (Stibbe) Publicatiedatum: 17/09/2018 Op 27 augustus 2018 verscheen het nieuwe KB ter herziening van de steunregeling voor offshore hernieuwbare energie in het Belgisch Staatsblad. Het KB geeft vorm aan het akkoord dat eind 2017 na intense onderhandelingen werd gesloten met de betrokken windparken. De herziening is opnieuw ingegeven door de noodzaak om

2018-09-22T10:59:25+00:00 22 september 2018|Categories: Energierecht Publiek recht|Tags: |

Ontsporing van één van de wagons van de Codextrein dreigt : Grondwettelijk Hof schorst nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor ontginningsgebieden (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 19/07/2018 Over de Codextrein is al veel inkt gevloeid (zie bijv. onze eerdere blog hierover). Bepaalde wagonnetjes van deze Codextrein waren ook meteen fel gecontesteerd (de nieuwe afwijkingsmogelijkheden of de beperkingen inzake de mogelijkheden om beroep in te stellen). Eén van de meest ophefmakende daartussen was de nieuwe

Boskaart en betonstop : wat brengt de zomer? (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 20/06/2018 Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken boskaart en het aan de betonstop gelinkte instrumentendecreet, is het ook uitkijken naar een reactie op een aantal uitspraken van het Hof van

Onafwendbaar Europees verbod op aantal pesticiden op basis van neonicotinoïden : wat doet België? (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 23/05/2018 Sommige pesticiden op basis van neonicotinoïden blijken ware “bijenkillers” te zijn. Dit werd recentelijk opnieuw bevestigd door het EFSA. Een Europees verbod lijkt dan ook onafwendbaar. De meerderheid van de EU-lidstaten keurde alvast in het expertencomité een voorstel goed om pesticiden op basis van de drie belangrijkste neonicotinoïden

2018-05-26T09:49:36+00:00 26 mei 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: |