>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/01/2020 In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig

Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten (Stibbe)

Auteur: Lieselotte Schellekens (Stibbe) Publicatiedatum: 03/12/2019 Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing van de meeste bepalingen van deze richtlijn. Bij de huidige richtlijn – Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU – wordt deze uitsluiting opgeheven. Toch geldt er nog een specifieke regeling voor bepaalde categorieën

2019-12-11T12:27:47+00:00 14 december 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Third country bids in EU procurement: always excluded? (Stibbe)

Author: Niels Tack (Stibbe) Publication date: 12/11/2019 The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement. It clarified bids may be excluded, but remains silent on whether they may be accepted and under which conditions. The Commission is of the opinion that contracting authorities or

2019-11-23T12:43:15+00:00 27 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: |

Warranty & Indemnity Insurance: an increasingly popular insurance (Stibbe)

Author: Matthias Maselis (Stibbe) Publication date: 12/11/2019 A warranty & indemnity (W&I) insurance covers damage resulting from breaches of warranties given in the SPA by the seller. W&I insurance has been around for many years, but it has become increasingly popular in the last few years. According to Lockton, “recent statistics

2019-11-23T12:54:03+00:00 23 november 2019|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: |

Beperkte ruimte of tijd in reclame in het kader van overeenkomsten gesloten op afstand (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 30/07/2019 Walbusch Walter Busch voegde in verschillende tijdschriften en kranten een reclamefolder van zes pagina’s met een afscheurbare bestelkaart. De folder bevatte geen modelformulier voor herroeping[1]. De vordering tot staking van de verspreiding van de folder werd ingesteld en in eerste aanleg toegewezen, maar in hoger

2019-09-07T12:25:32+00:00 7 september 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

’I want my data!’- Recent Developments in the Right to Access One’s Personal Data (Stibbe)

Author: Cyril Fischer (Stibbe) Publication date: 22/08/2019 The Belgian Data Protection Authority has recently adopted a broad view of the right to access one's personal data. The Belgian Data Protection Authority ('Belgian DPA') has recently rendered a decision on an individual’s request to access his personal data. After a brief discussion of this

2019-08-26T15:27:02+00:00 28 augustus 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , , |

HvJ: nationale rechter dient toe te zien op de naleving van de verplichtingen inzake luchtkwaliteit (Stibbe)

Auteur: Guan Schaiko (Stibbe) Publicatiedatum: 01/07/2019 Bij arrest van 25 juni 2019 (C-723/17) deed het Hof van Justitie uitspraak over enkele prejudiciële vragen, voorgelegd door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, over de toepassing van de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EG). Het Hof kent in zijn arrest de nationale rechter een belangrijke taak toe bij

2019-07-12T09:00:57+00:00 16 juli 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

Higher fines ahead under Belgium’s new competition act (Stibbe)

Author: Peter Wytinck (Stibbe) Publication date: 04/07/2019 Companies beware: on 3 June 2019, a new competition act entered into force in Belgium. The new act introduces a number of modifications to procedure and sanctions, aimed at improving enforcement of competition laws as well as the functioning of competition authorities. These changes

Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten? (Stibbe)

Auteur: Pieterjan Claeys (Stibbe) Publicatiedatum: 03/05/2019 Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als 'regelluwe zone' eindelijk worden ingediend. Het nodige uitvoeringsbesluit werd daartoe op 19 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De enorme uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie vragen innovatieve oplossingen (bv. digitale meters, opslag,

2019-05-21T12:21:08+00:00 21 mei 2019|Categories: Energierecht Publiek recht|Tags: , |

Archeologieregelgeving gewijzigd (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2019 Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de regels over de archeologienota en een premiestelsel springen daarbij in het oog. Met een decreet van 13 juli 2018 en een besluit van 14 december 2018 heeft de Vlaamse regelgever een aantal verfijningen aan

2019-04-28T10:23:04+00:00 28 april 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |