Stakingsbevel en domeinnaamoverdracht opgelegd voor cybersquatting en doorlinken van verwarring scheppende domeinnaam (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 02/08/2021 Het Hof van beroep te Gent beval de staking van de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam, die potentiële klanten beoogde te misleiden en af te werven van een concurrent door deze domeinnaam door te linken naar een andere domeinnaam.[1] Living-shop en dhr. X zijn beide actief in de (online)…

Lees meer

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 04/08/2021 Zie hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen over het consumentenrecht. Arrest in zaak C-65/20 KRONE – verlag Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen…

Lees meer

Openbaarmaking en bedrijfsgeheimen, waar ligt de grens? (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 26/04/2021 De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, heeft geoordeeld dat de openbaarmaking van een geheim productieproces door een ex-werknemer aan een concurrerende onderneming een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt (schending van artikel XI.332 van het Wetboek Economisch Recht).(1)  Solvay, eiseres, ontwikkelt en produceert waterstofperoxyde. Verweerster (de heer…

Lees meer

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aantal voorwaarden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan vervangen worden door een nationale bepaling van aanvullend recht, als de loutere nietigverklaring negatieve gevolgen zou hebben voor een consument. Het Hof van Cassatie heeft zich op 9 oktober 2020 uitgesproken over de…

Lees meer

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)  Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1 Het Hof bevestigt dat afwerving van cliënteel van een concurrent, gelet op de…

Lees meer

Naar een verhoogd risico op aansprakelijkheid van de opdrachtnemer die ‘medeplichtig’ is aan een inbreuk op de overheidsopdrachtenwetgeving? (Stibbe)

Auteur: Daan Willems (Stibbe) Publicatiedatum: 23/06/2020 In een arrest van 14 mei 2020 buigt het Hof van Justitie zich over de mogelijke gevolgen wanneer, bij de wijziging van een lopende overheidsopdracht, ten onrechte geen rekening is gehouden met de overheidsopdrachtenwetgeving. Het Hof oordeelt dat niet alleen aan de aanbestedende dienst maar ook aan de begunstigde van de opdracht, een…

Lees meer

Impact van het KB nr. 2 op de rechtsbescherming in het kader van de gunning van overheidsopdrachten en concessies (Stibbe)

Auteur: Louis François (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om tegemoet te komen aan een aantal dringende problemen veroorzaakt door de Covid-19-crisis. Met het KB van 9 april 2020 (nr. 2) werden de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte op te…

Lees meer

Het coronavirus en het personeel in de onderneming – overzicht van de antivirusmaatregelen (Stibbe)

Auteurs: Elisabeth Matthys, Jan Proesmans en Dieter Demuynck (Stibbe) Publicatiedatum: 28/02/2020 Welke (preventieve) maatregelen moet of kan de werkgever nemen? Kan de werkgever de werknemers verplichten om thuis te blijven? Moet of kan de werkgever zijn werknemers controleren? Wat zijn de mogelijk financiële gevolgen voor de werkgever? Elisabeth Matthys, Jan Proesmans en Dieter Demuynck (arbeidsrecht) formuleren een antwoord…

Lees meer