>Voeg code toe voor de </head> tag.Stibbe

Jaarverslag 2020 Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (Stibbe)

Auteur: Elien Van Malder (Stibbe)Publicatiedatum: 28/05/2021 Het Jaarverslag 2020 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is gepubliceerd. Ons team fiscaal recht vat in deze short read enkele belangrijke elementen uit het verslag voor u samen. [Jaarverslag NL versie | Rapport annuel version française] Bijna de helft van de rulingaanvragen was Covid-19

2021-06-02T12:49:18+00:00 3 juni 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Overzicht van nieuwe/hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht (Stibbe)

Auteurs: Peter Wytinck en Lucie Thébault (Stibbe)Publicatiedatum: 26/04/2021 Zie hieronder voor een selectie van nieuwe/lopende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de website van het Hof van Justitie. Zaak C-689/20  « Banka DSK » EAD / RP  Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sofiyski rayonen sad (rechter in eerste

2021-05-20T13:32:09+00:00 24 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Openbaarmaking en bedrijfsgeheimen, waar ligt de grens? (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)Publicatiedatum: 26/04/2021 De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, heeft geoordeeld dat de openbaarmaking van een geheim productieproces door een ex-werknemer aan een concurrerende onderneming een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt (schending van artikel XI.332 van het Wetboek Economisch Recht).(1)  Solvay, eiseres, ontwikkelt en produceert

2021-05-18T10:45:44+00:00 20 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Van injunctiebevoegdheid naar injunctieplicht (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe)Publicatiedatum: 17/03/2021 De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging beoogt de Vlaamse decreetgever een antwoord te bieden op recente rechtspraak. De Vlaamse decreetgever hoopt de kwestie ditmaal finaal te beslechten door te voorzien in (i) een verplichte injunctie in

Verruimde bijstelling van de voorwaarden in een omgevingsvergunning: not everything is set in stone (Stibbe)

Auteur: Hannah Dusauchoit (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 3 november 2020 treedt de verruimde mogelijkheid tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de vergunninghouder of exploitant (nieuw artikel 82/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet) in werking. Een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning door de vergunninghouder of exploitant zal vanaf dan betrekking kunnen

2020-11-17T11:12:39+00:00 21 november 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Onrechtmatige bedingen – De rechter kan een onrechtmatig beding slechts vervangen onder een aantal voorwaarden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat een onrechtmatig beding dat nietig is, enkel dan kan vervangen worden door een nationale bepaling van aanvullend recht, als de loutere nietigverklaring negatieve gevolgen zou hebben voor een consument. Het Hof van Cassatie heeft zich op 9

2020-11-12T14:42:24+00:00 14 november 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)  Publicatiedatum: 03/11/2020 Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1 Het Hof bevestigt dat afwerving van cliënteel van

2020-11-12T14:45:16+00:00 12 november 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: |

Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 17/07/2020 Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden.

2020-08-24T16:04:29+00:00 27 augustus 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Moet de notaris de beschrijving van het onroerend goed ook aan de vergunde stedenbouwkundige plannen toetsen? Het Hof van Cassatie is (te?) streng (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 03/07/2020 Het Hof van Cassatie verscherpte in een recent arrest (Cass 7 mei 2020, AR C.19.0273.N) de reikwijdte van raadgevings- en informatieplicht van een notaris. Het Hof van Cassatie bevestigde immers dat de instrumenterende notaris de beschrijving van het goed in de notariële basisakte moest toetsen