>Voeg code toe voor de </head> tag.rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 28/11/2019 Minister van Justitie Koen Geens wil justitie toegankelijker maken voor het brede publiek. Hiertoe werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de rechtsbijstandverzekering fiscaal aantrekkelijk maakt. Deze wet trad op 1 september 2019 in werking. Een rechtsbijstandverzekering is een specifieke verzekering die vergoeding biedt

Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal voordelig (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/11/2018 De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering zullen ook echtscheidingsgeschillen en bouwgeschillen vallen. Hoeveel fiscaal voordeel? Het fiscale voordeel zal de vorm aannemen van een belastingvermindering van 120 euro. De verzekeringnemer zal een verzekeringspremie betalen die hij

2018-11-20T12:12:27+00:00 20 november 2018|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: |

De rechtsbijstandsverzekering : een investering met meerwaarde (Crivits & Persyn)

Auteur: Pieterjan Persyn (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 27/02/2018 Iedereen kent de klassieke verzekeringspolissen: meer dan waarschijnlijk is uw burgerlijke aansprakelijkheid zowel professioneel (uitbating) als privé (familiale) verzekerd, uw gebouw heeft een brandverzekering, uw voertuig moet verzekerd zijn voor aansprakelijkheid, wellicht hebt u een of meerdere persoonsverzekeringen (ongevallen-, hospitalisatie-, levensverzekering …).

2018-02-27T13:25:38+00:00 27 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Arrestatietermijn verlengd tot 48 uur (Van Steenbrugge)

Auteur:  Wahib El Hayouni (Van Steenbrugge) Publicatiedatum: 07/12/2017 De termijn waarbinnen een rechterlijk bevel noodzakelijk is om een arrestatie te laten voortduren, is niet langer 24 maar 48 uur. Daartoe werden zowel de Grondwet als de wet betreffende de voorlopige hechtenis gewijzigd. Beide wijzigingen traden onmiddellijk in werking bij de de publicatie

2017-12-07T16:37:49+00:00 7 december 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Johan Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: oktober 2017 Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen garandeert de verzekerde die een rechtsbijstandsverzekering onderschreven heeft, de vrije keuze van een advocaat om zijn belangen te verdedigen. Dit keuzerecht moet uitdrukkelijk worden bepaald

2017-11-09T08:30:36+00:00 9 november 2017|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Rechtsbijstand: uitbreiding van uw recht op vrije keuze (Adlex Advocaten)

Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze

2017-06-02T12:36:01+00:00 2 juni 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

De absolute noodzaak van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (Adlex Advocaten)

Vele mensen zijn zich niet bewust van het nut, zelfs noodzakelijkheid, van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. Nochtans zijn er vele voorbeelden die illustreren hoe noodzakelijk het is om zulke verzekering af te sluiten. Ondertussen is het zo dat het systeem van de rechtsbijstandsverzekering de komende maanden zeer ingrijpend zal veranderen. De

2017-05-25T14:17:48+00:00 25 mei 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Salduz bis: een uitdagende uitbreiding van de rechten van verdachten (Desdalex)

In navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ter omzetting van drie Europese richtlijnen is op 27 november 2016 de Salduz bis Wet in werking getreden. Het door de Salduzwet ingevoerde consultatie- en bijstandsrecht bij verhoren van gearresteerde verdachten wordt hierdoor gevoelig

2016-12-13T11:00:23+00:00 13 december 2016|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |