>Voeg code toe voor de </head> tag.oprichtersaansprakelijkheid

Hoe vlak is het speelveld tussen vennootschappen en verenigingen? Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/11/2019 Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? De VZW was volgens art. 1 al. 3 VZW-Wet een vereniging “welke niet nijverheids- of handelszaken drijft”.  Art. 1 al. 3 VZW-Wet was eigenaardig descriptief geformuleerd. Dit moest ondanks die formulering als een verbod worden

2019-12-11T10:11:00+00:00 3 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De nieuwe ‘wrongful trading’-bepaling vergeleken met oprichtersaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tim Van Landeghem (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/08/2018 De aansprakelijkheid voor ‘wrongful trading’ werd middels de wet van 11 augustus 2017 wettelijk verankerd in art. XX.227 WER.  Voormeld artikel heeft uitsluitend betrekking op de collectieve vorm van ‘wrongful trading’ en penaliseert met name bestuurders die een kennelijk reddeloos verloren onderneming op onrechtmatige wijze

Waarom staat oprichtersaansprakelijkheid niet in Boek XX WER? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/03/218 Omdat ‘wrongful trading’ (art. XX.227) beter is. Met art. XX.227 WER is er voor het eerst een expliciete wetsbepaling rond ‘wrongful trading’.  De invoering van deze aansprakelijkheidsgrond in het WER hangt samen met de verhuis van de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid van het vennootschapsrecht naar het