>Voeg code toe voor de </head> tag.M&A for professionals

Moet de echtgeno(o)t(e) van een verkoper van aandelen instemmen met de voorgenomen transactie? (M&A for professionals)

Auteur: Matthias Jans (intui advocaten) Publicatiedatum: 31/01/2020 Indien een verkoper van aandelen een natuurlijke persoon is en gehuwd is, rijst de vraag of hij/zij de overnameovereenkomst op eigen houtje kan onderhandelen en ondertekenen dan wel of zijn/haar echtgeno(o)t(e) moet kennisnemen van en instemmen met de voorgenomen transactie om tot een

Geldigheidsvoorwaarden voor niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten en matigingsbevoegdheid van de rechtbank (M&A for professionals)

Auteur: Kim Van Herck (intui advocaten) Publicatiedatum: 31/10/2019 Zoals in een eerder blogartikel toegelicht (“Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten: een noodzaak?” – Matthias Jans, 14 april 2016 – zie link), dient een koper van aandelen die wil verhinderen dat de verkoper na de overdracht een concurrerende onderneming start, een expliciet niet-concurrentiebeding in te lassen

Antwoord parlementaire vraag over opt-in: een BAV die beslist tot opt-in kan meteen daarna andere beslissingen nemen met toepassing van het WVV (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno (intui advocaten) Publicatiedatum:  27/09/2019 In een eerder blogartikel wezen we op de praktische gevolgen van het feit dat de wetgever – ongelukkigerwijze – de inwerkingtreding van de opt-in verbonden heeft aan de publicatie van deze opt-in in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en niet aan het moment

2019-10-01T10:43:37+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV – nieuwe regels, nieuwe vragen en aandachtspunten (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno (M&A for professionals) Publicatiedatum: 23/08/2019 De belangenconflictenregeling onder het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) voor bestuurders met een tegengesteld vermogensrechtelijk belang is ingewikkeld aangezien zij verschilt van situatie tot situatie (denk aan de aanstelling van een lasthebber ad hoc in de BVBA zonder college van zaakvoerders, de onthoudingsplicht in

2019-09-05T06:12:30+00:00 5 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Overdracht van niet-volgestorte aandelen: kan de overdrager nog worden aangesproken tot volstorting? (M&A for professionals)

Auteur: Kim Van Herck (M&A for professionals) Publicatiedatum: 30/07/2019 Aandelen die bij uitgifte niet volledig werden volgestort, kunnen vanzelfsprekend het voorwerp uitmaken van een overdracht. Blijft de overdrager gehouden tot de volstortingsplicht of rust de volstortingsplicht voortaan op de overnemer van de aandelen? Onder het (oude) Wetboek van Vennootschappen is er

2019-08-18T09:08:22+00:00 18 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |