>Voeg code toe voor de </head> tag.M&A

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens, Steve Griess en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 25/02/2021 In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet. Dit wil echter niet zeggen dat de

Brexit does not only impact fishing territories but also M&A transactions (PwC)

Author: Nancy De Beule (PwC)Publication date: 07/01/2021 As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered a Member State of the EU and European Economic Area (EEA) has ended. Among a variety of topics, this is also relevant for Belgian tax purposes, and

2021-01-16T11:08:45+00:00 20 januari 2021|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Bedrijf overnemen in tijden van corona: heeft u al aan een vendor loan of earn-out gedacht? (Marlex)

Auteur: Lobke Pottie (Marlex)Publicatiedatum: 19/01/2021 Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar een kopersmarkt. Een koper geniet nu meer onderhandelingsmacht ten opzichte van een verkoper dan voordien. Ook de banken zijn kritischer geworden en zijn minder geneigd om het overnamebedrag volledig

2021-01-22T08:28:28+00:00 19 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Handelsrecht|Tags: , |

Eén plus één is niet altijd twee : Hof van Cassatie over schadebegroting bij post-acquisitie geschillen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 17/12/2020 In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de

2020-12-23T11:39:32+00:00 23 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen. Voortaan zal een beursgenoteerde vennootschap de gegevens van elke individuele aandeelhouder kunnen opvragen, ook van diegenen die

2020-10-30T11:24:57+00:00 4 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice (Loyens & Loeff)

Authors: Wim Vande Velde and Mélanie Schollaert (Loyens & Loeff) Publication date: 22/10/2020 The Belgian legislator has introduced a prohibition on 'unfair clauses' in agreements between enterprises through the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2B relations (the

2020-10-23T11:18:22+00:00 23 oktober 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Letters of comfort – een flexibele zekerheidsconstructie, ook in de M&A praktijk (Schoups)

Auteurs: Stefaan Wauman, Gwen Bevers en Irgen De Preter (Schoups) Publicatiedatum: 23/06/2020 In een vorige nieuwsbrief (Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties) hebben we toegelicht dat het aantal overnames met een earn-out constructie (i.e. een prijsbepalingsmechaniek waarbij een deel van de prijs berekend wordt op basis van toekomstige resultaten van de targetvennootschap) wellicht

Coronavirus: een material adverse change voor uw M&A-deal? (Schoups)

Auteurs: Gwen Bevers en Stefaan Wauman (Schoups) Publicatiedatum: 17/03/2020 Naast de maatregelen die reeds werden aangekondigd door de verschillende overheden in België, kan het coronavirus ook een impact hebben op uw (ondertekende) M&A-deal. In deze client alert wijzen we u graag op enkele belangrijke aandachtspunten. Bevat uw overnameovereenkomst een material

2020-03-19T12:00:21+00:00 19 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Impact van COVID-19 op fusies en overnames (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 16/03/2020 Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en overheden die draconische maatregelen implementeren om de verspreiding van het nieuwe virus in te dammen, zal de impact op de globale M&A-activiteit ongetwijfeld aanzienlijk zijn. In deze nieuwsbrief gaan we

2020-03-19T10:16:43+00:00 19 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

M&A verzekering (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Frederik Van Overtveldt (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2020 Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of de aandelen in een door hen opgebouwde onderneming te verkopen. In dergelijk geval komen zij terecht in een overnametraject dat in het jargon wordt weergegeven als M&A (mergers &