>Voeg code toe voor de </head> tag.Lauwers Fiscale Advocaten

Fiscus belast verhuur onder marktwaarde als goedgunstig voordeel (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 06/04/2021 Er bestaat veel rechtspraak over het ter beschikking stellen van een onroerend goed van de vennootschap aan haar bedrijfsleider. In dat geval waardeert de fiscus het toegekende voordeel van alle aard op basis van een forfaitaire raming. Wat als een vennootschap vastgoed

Deze aanvragen weigert de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog te onderzoeken (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 03/02/2021 De Dienst Voorafgaande Beslissingen zal voortaan bepaalde aan haar gerichte aanvragen niet langer onderzoeken. Het gaat om partiële splitsingen waarbij privévastgoed en andere niet-productieve goederen worden afgesplitst van het operationeel gedeelte. Dit speelt in het nadeel van exploitatievennootschappen, die geïnvesteerd hebben in

2021-02-11T12:27:29+00:00 13 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Fiscale visitatie en de plicht om vrije toegang te verlenen (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle ruimten waarin de belastingplichtige zijn of haar economische activiteit uitoefent? De fiscale controle is het voorwerp van vele betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De contouren

Belasting op tweede verblijven: betalen of niet? (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 08/12/2020 De rechtspraak bevestigt dat het bestrijden van gemeentelijke belastingen op tweede verblijven resultaat oplevert. Vele gemeenten, met de kustgemeenten op kop, bijten keer op keer in het stof. Door eigenaars te verenigen in gezamenlijke acties, biedt Lauwers Fiscale Advocaten een budgetvriendelijk antwoord

2020-12-18T10:30:54+00:00 18 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |