Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Geen bijzondere btw-regeling meer voor influencers (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten)  

In een nog niet gepubliceerd antwoord op een parlementaire vraag zei de minister van Financiën dat de bijzondere btw-regeling die enkele jaren geleden aan “influencers” werd toegestaan, niet langer van toepassing is.

Influencers

Influencers zijn personen die via sociale media producten of diensten aanbevelen voor bedrijven. Hiervoor ontvangen ze vaak een vergoeding. Influencers die op regelmatige basis promotionele dienstprestaties verrichten, zijn btw-plichtig en moeten zich registreren voor btw-doeleinden. Ze zijn dan verplicht om btw aan te rekenen op facturen en om een maandelijkse btw-aangifte in te dienen.

Het is ook mogelijk om als influencer gebruik te maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wanneer hun jaaromzet niet meer bedraagt dan 25.000 EUR. Indien ze hier gebruik van maken, zijn ze verlost van een aantal btw-verplichtingen. Zo moeten ze geen btw meer aanrekenen aan hun klanten en geen maandelijkse btw-aangifte meer indienen. Ze moeten wel nog een btw-identificatienummeraanvragen en facturen opstellen.

Bijzondere btw-regeling

Sinds 2016 werd er een bijzondere btw-regeling toegestaan aan influencers. Deze regeling hield in dat influencers toch geen btw-nummer moesten aanvragen indien ze gebruik maakten van de vrijstellingsregeling. De btw-verplichtingen moesten dan overgenomen worden door hun opdrachtgever.

Aan de minister van Financiën werd de vraag gesteld of deze regeling vandaag nog mag worden toegepast. Volgens de minister is dat niet het geval. Influencers zijn terug onderworpen aan de normale btw-regels. Ze moeten een btw-identificatienummer aanvragen.

Bron: Lauwers Fiscale Advocaten

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument