>Voeg code toe voor de </head> tag.Lamote Stragier Advocaten

Vlabel in de fout – gunstregime erf- & schenkbelasting familiebedrijven wel van toepassing op vennootschappen met privaat vastgoed (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 De Vlaamse decreetgever heeft een zeer positief stelsel ontwikkeld voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen met een reële economische activiteit. De aandelen ervan kunnen, mits het vervuld zijn van enkele voorwaarden, worden geschonken aan 0% en vererfd aan 3%; een verademing in vergelijking met

EHBO bij fiscale visitatie (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 15/03/2021 De haan heeft bij het krieken van de dag nog maar net gekraaid of men wordt ongewild uit het bed getild. Een groep mensen, al dan niet bijgestaan door de politie, wil toegang tot de bedrijfslokalen en/of gelijktijdig tot de private

Vennoten kunnen niet in een coöperatieve ‘gegijzeld’ worden (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Bram Stragier en Jelle Derammelaere (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 24/02/2021 Landbouwers zijn vaak verenigd in coöperatieven die “producentenorganisaties” worden genoemd. Op dit lidmaatschap is een uitgebreide Vlaamse en Europese regelgeving van toepassing (onder meer uniek lidmaatschap, leveringsplichten en subsidies). Deze producentenorganisaties nemen de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Elke producentenorganisatie

2021-02-26T11:04:33+00:00 26 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Successieplanning in extremis – fiscus moet nietige schenking aanvaarden (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Arne Hanssens (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 27/01/2021 Een schenking moet conform artikel 931 Burgerlijk Wetboek in principe (behalve hand- en bankgiften) gebeuren bij notariële akte. Wordt deze vormvoorwaarde niet nageleefd, is de schenking nietig. Een schenking die ter registratie wordt aangeboden, wordt (in rechte lijn) belast tegen het vlak tarief van 3% in

6% tarief in btw verruimd – optimalisatie voor bouwpromotoren (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Tom Bostoen (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 25/01/2021 Om de bouwsector een welgekomen duwtje in de rug te geven, heeft de federale wetgever onlangs beslist om het verlaagd btw-tarief van 6% in het kader van afbraak- en heropbouwingswerken, dat tot nu toe enkel gold in 32 centrumsteden, uit te

2021-01-25T10:38:04+00:00 25 januari 2021|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: |

Gunstregime bij schenking van familiebedrijven – belangrijker dan ooit bij successieplanning 2021 (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne Ghoos (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 18/01/2021 Met de afschaffing van de kaasroute verdween een belangrijke gunstige schenkingstechniek. In onze vorige nieuwsbrief reikten we reeds enkele alternatieven aan om alsnog belastingvrij te schenken. In deze nieuwsbrief gaan we in op een tool voor successieplanning die anno 2021 steeds belangrijker wordt: het

Creatieve successieplanning anno 2021 – zonder schenkingsrechten & met maatschap (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Arne Hanssens (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Door de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten is het niet langer mogelijk om notariële schenkingen net over te grens bij onze noorderburen te voltrekken zonder daarop Vlaamse schenkbelasting verschuldigd te zijn. De afschaffing van de zogenaamde “kaasroute” betekent met andere woorden dat er geen schenking

Ambtshalve ontheffing VAA bewoning – Negatieve uitspraak Grondwettelijk Hof – Belastingplichtigen verliezen een veldslag maar niet de oorlog (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Anne-Sophie Anseeuw en Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 28/11/2020 In een KB bij het Wetboek van Inkomstenbelastingen was vanaf 2012 de multiplicator 3,8 (in plaats van 1) ingeschreven bij de formule om een voordeel alle aard bewoning te berekenen. Hoven van beroep hebben deze formule ongrondwettelijk verklaard. Een

De bijzondere liquidatiereserve – hoe reageren op door de administratie massaal rondgestuurde kennisgevingen? (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/09/2020 Aangetekend schrijven van de fiscus De fiscus heeft de voorbije weken aan ongeveer 13.000 vennootschappen die destijds gebruik maakten van de tijdelijke overgangsmaatregel van de “bijzondere liquidatiereserve 2012-2014” een aangetekende brief verzonden. In de zomer van 2013 werd beslist

2020-09-22T12:03:17+00:00 21 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Mokerslag voor de retroactieve toepassing van de antimisbruikbepaling (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Anne-Sophie Anseeuw en Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 13/02/2020 De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in ons wetboek van inkomstenbelastingen onder artikel 344 §1 WIB’92 een nieuwe verruimde antimisbruikbepaling ingeschreven. Zo kan er sindsdien sprake zijn van fiscaal misbruik wanneer (1) de fiscus in staat is te

2020-02-17T10:53:54+00:00 20 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |