>Voeg code toe voor de </head> tag.geschillenregeling

Hervorming vennootschapsrecht : de geschillenregeling herzien (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Jan Peeters en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 28/06/2018 De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in het gedrang te brengen. Door middel van de geschillenregeling kan u een andere aandeelhouder dwingen om uw aandelen over te nemen (uittreding: u treedt uit

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling (DLPA)

Auteurs: Klaas Vanneste en Katrien De Vos (DLPA) Publicatiedatum: 30/03/2018 Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen. Eén van deze mogelijkheden is de geschillenregeling. Deze gerechtelijke procedure doet zich voor in twee vormen. Enerzijds kunnen aandeelhouders de gedwongen uitsluiting vorderen

2018-04-03T16:48:47+00:00 3 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Conflicten tussen aandeelhouders: De geschillenregeling als ultimum remedium (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 28/08/2017 Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op

2017-10-01T18:06:19+00:00 29 augustus 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 maart 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Geschillen tussen vennoten: recente rechtspraak m.b.t. de geschillenregeling (Squadrat Advocaten)

Wanneer onenigheid tussen vennoten één of meerdere van hen dermate frustreert dat zij niet verder willen in dezelfde constellatie, biedt de zgn. geschillenregeling een uitweg. De geschillenregeling kent twee varianten: enerzijds is er de uitsluiting (art. 334 e.v. W.Venn. voor de BVBA; art. 636 e.v. W.Venn. voor de NV). Anderzijds

2016-10-20T08:16:07+00:00 20 oktober 2016|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |