>Voeg code toe voor de </head> tag.Frankrijk

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is (KPMG Law)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG Law)Publicatiedatum: 25/03/2021 De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse dividenden ontvingen, betaalden jarenlang te veel belastingen. De dividenden zijn niet alleen onderhevig aan Franse bronbelasting, ook in België werden zij belast aan 30% roerende

Franse dividenden: Cassatie veroordeelt opnieuw dubbele belasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 05/01/2021 Franse dividenden ondergaan in hoofde van Belgische particuliere aandeelhouders nog steeds zowel Franse bronheffing als Belgische roerende voorheffing. De fiscus wordt daar nu opnieuw voor op de vingers getikt door het Hof van Cassatie. Maar binnenkort maakt het nieuwe verdrag een einde

Vorder nu de in België betaalde dubbele belasting op uw Franse dividenden terug (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen: eerst wordt een Franse bronheffing van 15% ingehouden, vervolgens onderwerpt ook België het ontvangen saldo aan een roerende voorheffing van 30%. Zodoende blijft van het Franse dividend slechts iets

2020-02-08T10:51:46+00:00 8 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Belgische belastingplichtigen in Frankrijk. Een kostelijke belastinghervorming in 2020 (KPMG)

Auteur: Andres Delanoy (KPMG) Publicatiedatum: september 2019 Historisch gezien worden Belgische inwoners die in Frankrijk in loondienst zijn, belast door middel van een bronheffing, die overeenkomt met de Belgische bedrijfsvoorheffing. De belastingschijven zijn als volgt: Toepasselijk belastingstarief Inkomsten van Franse oorsprong op jaarbasis worden verminderd met 10 % (jaar 2019) 0

2019-10-19T12:20:11+00:00 19 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten? (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke (Vandelanotte) Publicatiedatum: 14/02/2019 In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te oefenen. Een dergelijke internationale tewerkstelling biedt optimalisatiemogelijkheden, maar gaat ook gepaard met bepaalde formaliteiten. In dit artikel gaan we dieper in op de optimalisatiemogelijkheden van grensoverschrijdend werken.