Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten? (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke (Vandelanotte)

Publicatiedatum: 14/02/2019

In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te oefenen. Een dergelijke internationale tewerkstelling biedt optimalisatiemogelijkheden, maar gaat ook gepaard met bepaalde formaliteiten. In dit artikel gaan we dieper in op de optimalisatiemogelijkheden van grensoverschrijdend werken.

Terwijl België bekend staat om zijn hoge tarieven in de personenbelasting, zijn het in Frankrijk vooral de socialezekerheidsbijdragen die ervoor zorgen dat de werknemers netto een heel stuk minder overhouden. Het kan dus fiscaal voordelig zijn om uw loon of het loon van uw werknemer deels te laten belasten in Frankrijk, terwijl het sociaal statuut hier in België wordt behouden. Maar hoe zorgt u ervoor dat een deel van het loon in Frankrijk wordt belast en hoe behoudt u uw sociaal statuut in België?

Optimalisatie tewerkstelling in Frankrijk op het vlak van inkomstenbelasting
  • De werknemer verblijft meer dan 183 dagen in Frankrijk.
  • De bezoldiging voor de in Frankrijk uitgeoefende activiteit wordt niet ten laste genomen van een werkgever die in België is gevestigd. 
  • De werknemer oefent zijn activiteit uit voor een in Frankrijk gelegen vaste inrichting.

Optimalisatie tewerkstelling in Frankrijk op het vlak van socialezekerheidsbijdragen
Formaliteiten naar aanleiding van een internationale tewerkstelling

Lees hier het originele artikel