>Voeg code toe voor de </head> tag.finaal verrekenbeding

De zogenaamde “vierde piste”, soms geen fiscaal misbruik (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/01/2021 VB nr. 20056 van 23 november 2020 gepubliceerd op 12 januari 2021. Sinds iets meer dan een jaar kunnen echtgenoten die goederen in onverdeeldheid bezitten, aan hun huwelijksvermogensstelsel een verblijvingsbeding van onverdeeldheden toevoegen. Op grond van dit beding worden, bij overlijden van

Voeg eens een verrekenbeding toe aan je bestaande huwelijkscontract! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 03/11/2018 Vorige weken hebben wij u geïnformeerd over de recente wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen. Vanaf 1 september 2018 is het bijvoorbeeld mogelijk om in uw (bestaand) huwelijkscontract van scheiding van goederen een verrekenbeding in te voeren. In deze derde bijdrage gaan

De Casman-clausule, de overgangsregeling van Vlabel (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 30/01/2018 1. Op 8 december 2017 werd het Vlaamse decreet gestemd houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van

Erfbelasting, VLD en Absurdistan (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 09/01/2018 Open VLD heeft met veel bombarie en persaandacht aangekondigd (Belga, 7/1/18) dat er in de Vlaamse erfbelasting een aantal hervormingen moeten doorgevoerd worden, liefst nog tijdens deze legislatuur. Het argument is dat er civielrechtelijk thans meer vrijheid is om een deel van zijn nalatenschap aan

Vlaanderen trekt nu al een fiscale streep door de geplande hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet) Publicatiedatum: 21/12/2017 In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben wij u ingelicht over het voornemen van de Vlaamse Regering om een fiscale streep te trekken door vele successieplanningen via huwelijkscontract. Op 6 december jl. werd het

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele - op het eerste zicht kleine - aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van

SPECIAL “Huwelijkscontracten en de problematiek van het finaal verrekenbeding” (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/11/2017 Overzicht voor de praktijkjurist – Hieronder vindt u een selectie van interessante artikelen, opleidingen en publicaties betreffende de fiscale optimalisatie via het verrekenbeding.

Vlaamse Regering trekt blind ten strijde tegen het finaal verrekenbeding (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke, Bart Verdickt en Hélène Casman (Greenille by Laga) Publicatiedatum: 13/10/2017 Het finaal verrekenbeding Een finaal verrekenbeding is een clausule die echtgenoten in een huwelijkscontract van scheiding van goederen kunnen opnemen, zodat bij beëindiging van het huwelijk (bij echtscheiding en bij overlijden) hun vermogens met mekaar verrekenen, ‘alsof’ die vermogens in een gemeenschap

Cassatie bevestigt aftrekbaarheid ‘verrekenschuld’ bij optioneel finaal verrekenbeding (Doolaege, Verbist & De Meyere)

Tussen echtgenoten getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen kan in het huwelijkscontract voorzien worden in een finaal verrekenbeding of ‘alsof-clausule’. Een dergelijk beding komt erop neer dat, bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden, een verrekening plaatsvindt met betrekking tot de eigen vermogens van de echtgenoten

Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/04/2017 In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In dergelijk stelsel