>Voeg code toe voor de </head> tag.EVRM

Getuigen à charge versus het ondervragingsrecht van de verdediging – het belang voor de fiscale rechtspraktijk na het Keskin-arrest (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het recht van de verdediging om getuigen à charge te ondervragen    Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht op een eerlijk proces. Dit artikel bepaalt onder meer dat wie vervolgd wordt

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

Fiscus verliest veldslag in strijd tegen buitenlandse bankkaarten (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: Bart Coopman (De Broeck, Van Laere & Partners) Publicatiedatum: 13/08/2020 In een recent vonnis d.d. 13 december 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wordt de fiscus terug gefloten in haar strijd tegen het gebruik van buitenlandse bankkaarten om betalingen te verrichten. Situering van de aanval op

2020-08-21T10:34:13+00:00 18 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Voorzienbaarheid van strafbepalingen. Interessante opinie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 29 mei 2020 (Artes Law)

Auteur: Catherine Van de Heyning (Artes Law) Publicatiedatum: 02/06/2020 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 29 mei 2020 haar opinie gegeven over de voorzienbaarheid van strafbepalingen. Het Hof gaat in haar tweede opinie in op de vraag of een strafbepaling mag verwijzen naar andere rechtsnormen

2020-06-02T07:41:40+00:00 2 juni 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Dossierinzages tijdens de voorlopige hechtenis in coronatijden: (social) distancing van de advocaat of (social) distancing van de rechten van verdediging? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Wahib El Hayouni (Van Steenbrugge Advocaten)   Publicatiedatum: 30/04/2020 Het kan niet worden ontkend dat de coronacrisis diep ingrijpt in de manier waarop we ons privé maar ook professioneel (moeten) organiseren. De organisatie van Justitie in coronatijden werd initieel mede bepaald door de diverse individuele rechtbankvoorzitters. Er was dan ook veel

U hebt het recht om te zwijgen … maar als u uw zwijgrecht gebruikt, riskeert u daarvoor wel tot vijf jaar gevangenisstraf (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 06/02/2020 In ons bericht van 5 oktober 2017 (kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc te ontgrendelen) hadden wij het over de vraag of een verdachte verplicht kan worden om een digitaal apparaat te ontgrendelen of om de pincode of het wachtwoord op

2020-02-10T11:14:53+00:00 12 februari 2020|Categories: Privacy recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , , |

Geheime camerabewaking op de werkvloer, mag dat? Een recente uitspraak van het EHRM (Schoups)

Auteur: Sara Mannaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 11/12/2019 In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, oordeelde het Hof dat geheime camerabewaking op de werkplaats, althans met het oog op het vaststellen van diefstal door werknemers, niet in strijd is met het recht

2019-12-12T18:46:32+00:00 13 december 2019|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Actueel procesbelang bij Raad van State op losse schroeven (Forum Advocaten)

Auteurs: Florentina Alimusaj en Reiner Tijs (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 08/10/2019 “Een ambtenaar vecht een benoeming aan bij de Raad van State, maar gaat lopende de procedure zelf op pensioen. Heeft hij dan nog een voldoende belang bij de procedure?” Het beschreven geval is een klassieker, waarbij de Raad van State er vanuit gaat dat

2019-10-19T10:21:20+00:00 23 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang) (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 11/02/2019 De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds

2019-02-14T11:50:55+00:00 14 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Verval van het recht tot sturen voor cannabis-gebruiker. Cassatie 18 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/02/2019 De problematiek De eiser bij Cassatie voerde schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 42 Wegverkeerswet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging. Het bestreden vonnis verklaarde de eiser met toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet vervallen van het recht een motorvoertuig

2019-06-22T14:31:24+00:00 4 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht|Tags: , |