>Voeg code toe voor de </head> tag.Belexa Advocaten

“Social distancing”: ook voor beplantingen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Albers (Belexa Advocaten)Publicatiedatum: februari 2021 Nu we met zijn allen noodgedwongen meer thuis blijven, vluchten we wel eens vaker naar ons buitenterras of onze eigen tuin om aldaar tot rust te komen. Zulks ontgaat ook projectontwikkelaars niet die meer dan ooit in het kader van hun projecten reeds

2021-03-02T14:30:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Bouwgeschillen: Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden om als bouwheer de werken te laten uitvoeren door een derde aannemer (buitengerechtelijke vervanging van de aannemer) (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/08/2020 Een vaak voorkomend geschil betreft de situatie waarbij een bouwheer vaststelt dat de aannemer in gebreke blijft om diens verbintenissen uit te voeren, en het vertrouwen tussen partijen om de een of andere reden dermate zoek is dat de bouwheer de werken zelf

2020-08-24T15:18:32+00:00 26 augustus 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Verkeersregels op een parking van een winkelcentrum ? Een concrete casus (Belexa advocaten)

Auteur: Frédéric Busschaert (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 26/01/2020 Noch de Wegverkeerswet (Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB 16 maart 1968, laatst gewijzigd bij Wet 8 mei 2019), noch het Wegverkeersreglement/de Wegcode (KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van

2020-01-30T10:49:36+00:00 31 januari 2020|Categories: Verkeersrecht|Tags: |

Vertegenwoordigers: let op voor agressieve handelspraktijken (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/12/2019 Agressieve handelspraktijken zijn verboden. Het Europees Hof verduidelijkt wat kan en niet kan. De volgende casus deed zich voor. Een consument bezocht de website van Orange Polska, toont zijn interesse in een bepaald product en wordt vervolgens bezocht door een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger overhandigt

2020-01-07T13:36:42+00:00 12 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Gelijktijdige maneuvers (Belexa Advocaten)

Auteur: Frédéric Busschaert (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 20/10/2019 Art. 12.4. van de Wegcode bepaalt dat een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang dient te verlenen aan de andere weggebruikers. Als manoeuvres worden onder meer beschouwd: van rijstrook veranderen, van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten, een parkeerplaats oprijden,

2020-01-07T13:56:59+00:00 7 januari 2020|Categories: Verkeersrecht|Tags: |

’t Is weer voorbij die mooie zomer: wanneer ook gebouwen “kreunen” onder de droogte (Belexa Advocaten)

Auteur: Kimberly Masure (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 30/09/2019 Bij de intrede van de herfst wordt steevast de balans opgemaakt van de zomer. Volgens het KMI wordt de zomer van 2019 gekenmerkt als een zomer met 3 hittegolven. Enkel in 1947 kwamen meer hittegolven voor (welgeteld 4). Echter was het tevens een zeer droge

2019-10-14T10:52:31+00:00 14 oktober 2019|Categories: Bouwrecht Verzekeringsrecht|Tags: |

En dan zit er toch een uitnodigingskaart voor de technische keuring van uw oldtimer in de bus (Belexa Advocaten)

Auteur: Jens Rau (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 31/05/2019 In 2019 en 2020 zal u zich als eigenaar van een oldtimer nu toch naar de keuringsinstanties moeten begeven voor een periodieke technische keuring. Sinds 20 mei 2018 geldt er in zowel het Vlaams-Waals en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een periodieke keuring voor oldtimers. Dit

2019-07-12T10:05:22+00:00 12 juli 2019|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht|Tags: , , |

Hoe laat u een app beschermen? (Belexa Advocaten)

Auteur: Jil Vandenbroucke (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 17/10/2018 Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven, zowel privé als professioneel. Vaak hebben verschillende personen toegang tot deze apps vooraleer ze gelanceerd worden. Nochtans bevatten deze vaak vertrouwelijke informatie

Eigendomsvoorbehoud, ook wanneer uw goederen zijn doorverkocht ? Ja, indien… (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2018 Een clausule van eigendomsvoorbehoud is zeer gebruikelijk in algemene factuurvoorwaarden. Het is in principe enkel tegenstelbaar aan uw mede-contractant, maar de nieuwe Pandwet biedt de schuldeiser mits registratie meer mogelijkheden en een betere positie. De wijze van uitvoering van uw rechten is ook aangepast

Nieuwe verkeerswet : geldt retroactief vanaf 15 februari 2018 (Belexa Advocaten)

Auteur: Isabelle Geselle (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2018 Onze strafwet is recent een aantal misdrijven rijker. Voyeurisme valt niet langer tussen de mazen van het net. Ook de krakersproblematiek werd vorig jaar aangepakt. En nu is het opnieuw de beurt aan onze verkeerswet. Enkele weken geleden nog blokkeerden een aantal jongeren de

2018-04-13T09:36:59+00:00 13 april 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: |