>Voeg code toe voor de </head> tag.Arbeidshof

Beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer, maar toch nog uitvoeren van arbeidsprestaties. Arbeidshof Brussel 23 juni 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 06/10/2020 Wanneer de werknemer zonder meer uitdrukkelijk meedeelt de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, is deze definitief en onherroepelijk beëindigd, zelfs indien de werknemer na het inroepen nog arbeidsprestaties levert. Dit is des te meer zo nu de werknemer het standpunt van de beëindiging op het ogenblik

2020-10-06T09:25:11+00:00 6 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Ontslag van een CFO is geen handeling van dagelijks bestuur en kan dus niet door de afgevaardigd bestuurder. Arbeidshof Brussel 18 februari 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 30/09/2020 Het ontslag van een CFO is geen handeling van dagelijks bestuur. De afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur is daartoe niet bevoegd. In geval van een beweerd ontslag, gegeven door een onbevoegde, is er geen geldige wilsuitdrukking van de werkgever en derhalve geen ontslag: er

2020-09-28T08:00:40+00:00 30 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Werkend vennoot vordert herkwalificatie als werknemer. Arbeidshof Brussel 2 juni 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 28/09/2020 De feiten CG, zaakvoerder van de bvba AK, en EAR sloten op 1 april 2015 een overeenkomst waarbij de zaakvoerder CG 50 aandelen van AK overdroeg aan EAR voor een globale som van €10.000. Op 1 oktober 2016 sloten EAR en AK een "overeenkomst werkend vennoot".

2020-09-28T08:04:12+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Arbeidshof veroordeelt opnieuw discriminatie op grond van geslachtsverandering (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het Arbeidshof te Brussel heeft op 6 september 2019 opnieuw een arrest geveld waarin het de uitsluiting van medische kosten en arbeidsongeschiktheid ingevolge de behandeling van genderdysforie toetst aan het verbod op discriminatie bepaald in de genderwet[1]. In deze zaak was bij de betrokken vrouw, die

2020-09-23T09:09:59+00:00 27 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Overuren vorderen: het is niet aan de werknemer om het bewijs ervan te leveren. Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 (KULeuven)

Auteur: Sarah De Groof (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven) Publicatiedatum: juni 2020 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. Op 14 mei 2019 oordeelde

2020-07-02T06:46:00+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Schoonmaakdiensten en de toepassing van CAO 32 bis. Arbeidshof Brussel 16 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/06/2020 Wanneer het contract van een onderneming die schoonmaakdiensten verricht voor een klant eindigt,  ten voordele van een andere onderneming die dezelfde lokalen zal schoonmaken krachtens een nieuwe overeenkomst met die derde, is er geen sprake van een overdracht van onderneming in de zin van art cao

2020-06-02T07:53:06+00:00 2 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bepalingen inzake de arbeidsduur zijn van openbare orde. Bepalingen inzake de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering zijn van dwingend recht, dus hier kan een dading wel geldig zijn. Arbeidshof Brussel 5 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/02/2020 Een dading kan geen afstand inhouden van rechten die de openbare orde raken, waaronder de bepalingen inzake de arbeidsduur. Het geschil betreft geen overeenkomst over de arbeidsduur, maar wel over de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering, wanneer er 40 uren werden gewerkt

2020-04-29T07:25:00+00:00 25 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Intrekken toegangsbadge werknemer op luchthaven na negatief veiligheidsadvies. Ontslag of overmacht? Arbeidshof Brussel 20 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 De heer H. trad op 1 juli 2012 in dienst van de NV Swissport Belgium op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij werkte als “sorteerder chauffeur” in de luchthaven te Zaventem, eerst deeltijds en vanaf 1 januari 2016 voltijds. Artikel 8 van de

2020-04-29T07:23:13+00:00 17 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019. Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet

2020-04-29T07:26:54+00:00 14 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden: organisatieprobleem in de onderneming is een element waar rekening mee moet gehouden worden. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/01/2020 Ook al heeft een werknemer professionele fouten gemaakt, toch moet voor de beoordeling van een dringende reden ook rekening gehouden worden met een organisatieprobleem in de onderneming van de werkgever, doordat aan een niet alle dagen tewerkgestelde werknemer een dagelijkse opvolging wordt opgedragen, waardoor fouten gefaciliteerd

2020-04-29T07:25:49+00:00 13 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |