>Voeg code toe voor de </head> tag.Arbeidshof

Overuren vorderen: het is niet aan de werknemer om het bewijs ervan te leveren. Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 (KULeuven)

Auteur: Sarah De Groof (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven) Publicatiedatum: juni 2020 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. Op 14 mei 2019 oordeelde

2020-07-02T06:46:00+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Schoonmaakdiensten en de toepassing van CAO 32 bis. Arbeidshof Brussel 16 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/06/2020 Wanneer het contract van een onderneming die schoonmaakdiensten verricht voor een klant eindigt,  ten voordele van een andere onderneming die dezelfde lokalen zal schoonmaken krachtens een nieuwe overeenkomst met die derde, is er geen sprake van een overdracht van onderneming in de zin van art cao

2020-06-02T07:53:06+00:00 2 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bepalingen inzake de arbeidsduur zijn van openbare orde. Bepalingen inzake de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering zijn van dwingend recht, dus hier kan een dading wel geldig zijn. Arbeidshof Brussel 5 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/02/2020 Een dading kan geen afstand inhouden van rechten die de openbare orde raken, waaronder de bepalingen inzake de arbeidsduur. Het geschil betreft geen overeenkomst over de arbeidsduur, maar wel over de toepassing van de 38urenweek door het toekennen van arbeidsduurvermindering, wanneer er 40 uren werden gewerkt

2020-04-29T07:25:00+00:00 25 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Intrekken toegangsbadge werknemer op luchthaven na negatief veiligheidsadvies. Ontslag of overmacht? Arbeidshof Brussel 20 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 De heer H. trad op 1 juli 2012 in dienst van de NV Swissport Belgium op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij werkte als “sorteerder chauffeur” in de luchthaven te Zaventem, eerst deeltijds en vanaf 1 januari 2016 voltijds. Artikel 8 van de

2020-04-29T07:23:13+00:00 17 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019. Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet

2020-04-29T07:26:54+00:00 14 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden: organisatieprobleem in de onderneming is een element waar rekening mee moet gehouden worden. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/01/2020 Ook al heeft een werknemer professionele fouten gemaakt, toch moet voor de beoordeling van een dringende reden ook rekening gehouden worden met een organisatieprobleem in de onderneming van de werkgever, doordat aan een niet alle dagen tewerkgestelde werknemer een dagelijkse opvolging wordt opgedragen, waardoor fouten gefaciliteerd

2020-04-29T07:25:49+00:00 13 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Kennisgeving via e-mail van de concrete ontslagredenen, welk gevolg? (Younity)

Auteur: Kevin Della Selva (Younity) Publicatiedatum: 11/11/2019 Na zijn ontslag vraagt een werknemer aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief om de concrete redenen van zijn ontslag op te geven. Binnen de maand brengt de werkgever de werknemer via e-mail op de hoogte van deze concrete redenen. De werknemer vordert vervolgens

2019-11-17T09:51:13+00:00 17 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

65-jarige ziekenhuisarts gediscrimineerd volgens arbeidshof Luik 21 oktober 2019 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen Publicatiedatum: 28/10/2019 Het arbeidshof van Luik heeft in een arrest van 21 oktober 2019 beslist dat een ziekenhuisarts aan het einde van zijn carrière gediscrimineerd werd op basis van leeftijd. Het ging om een anesthesist wiens contract automatisch ten einde

2019-10-28T21:35:18+00:00 28 oktober 2019|Categories: Medisch recht Sociaal recht|Tags: , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/10/2019 X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent. Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter. Aangezien er