Forfaitaire vergoeding wegens schending van de Antidiscriminatiewet is niet belastbaar in hoofde van de werknemer (ECGB Advocaten)

Auteur: Kim Jans (ECGB Advocaten) Het Arbeidshof heeft aan een werknemer een forfaitaire vergoeding toegekend wegens schending van de Antidiscriminatiewet door de voormalige werkgever. Specifiek werd de werknemer bij haar ontslag discriminatoir behandeld wegens haar gezondheidstoestand. In dit verband rijst de vraag of deze vergoeding een belastbare bezoldiging uitmaakt in hoofde van de werknemer. Overeenkomstig…

Lees meer

Ontslag om dringende reden: de ene (be)dreiging is de andere niet (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Een recent in het JTT gepubliceerde uitspraak van het arbeidshof Luik van 26 maart 2021 leert ons andermaal dat een ontslag om dringende reden niet lichtzinnig gegeven mag worden. Feiten Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) had in een privéconversatie via het chatmedium Messenger van Facebook…

Lees meer

Meervoudige discriminatie: cumul van schadevergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/08/2021 Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een markant vonnis van de arbeidsrechtbank van 29 september 2020.  In dat vonnis werd een werkgever voor het eerst veroordeeld tot drie forfaitaire schadevergoedingen wegens drievoudige discriminatie van een sollicitante. Gelet op het ophefmakend…

Lees meer

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sam De Voogt (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2021 Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van een WCO III in strijd is met het EU-recht. Het veroordeelde de Belgische staat tot betaling van schadevergoeding aan een niet-overgenomen werknemer. De Belgische wetgeving over gerechtelijke reorganisatie bepaalt…

Lees meer

The winner takes it all… of soms net niet? Wielrenner Wout Van Aert moet ex-werkgever verbrekingsvergoeding van ong. €660.000 betalen. Arbeidshof Antwerpen – 9 juni 2021 (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & Rechtbanken Publicatiedatum: 10/06/2021 Wielrenner Wout Van Aert beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte wegens dringende reden. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 9 juni 2021. Hierdoor is Van Aert de wielerploeg van Nick Nuyens een verbrekingsvergoeding van ongeveer € 660.000 verschuldigd. Sniper Cycling bewijst echter niet dat…

Lees meer

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die het dragen van religieuze…

Lees meer

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van de…

Lees meer

Begrip “dezelfde werkgever” voor berekenen anciënniteit (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity) Publicatiedatum: 19/04/2021 Anciënniteit wordt gedefinieerd als de periodes dat men ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming, waarbij “dezelfde onderneming” volgens vaste Cassatierechtspraak beschouwd wordt als eenzelfde economische exploitatie-eenheid. Verschillende activiteiten in dezelfde economische sector (in casu de sector van de koelvaart) zijn vaak in bepaalde mate gelijkaardig of aanvullend. In die…

Lees meer