>Voeg code toe voor de </head> tag.Arbeidshof

Werken tijdens vakantie: loonvorderingen en arbeidsongevallen (allerhande) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/06/2019 Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van 10 september 2018 van het arbeidshof Luik vormt een herinnering aan de (arbeidsrechtelijke) risico’s hieromtrent. Feiten: ongeval tijdens vakantie Een hoofdredacteur/werknemer van een tijdschrift over moto’s had met

Het niet betalen van een opzeggingsvergoeding is geen strafrechtelijk misdrijf. De vijfjarige verjaringstermijn is niet van toepassing (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: mei 2019 In haar arrest van 12 maart 2018 heeft het Arbeidshof van Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geldende principes m.b.t. de verjaring bij het niet betalen van een opzeggingsvergoeding in herinnering te brengen. Wij brengen ter herinnering dat op grond van artikel

Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2019 In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen. Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is. De arbeidsovereenkomst bepaalde in

2019-03-27T17:42:24+00:00 28 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Schadevergoeding gelijk aan gederfd loon wegens inkomensverlies omdat werkgever ten onrechte tijdelijke werkloosheid inroept en onderaannemer inschakelt. Arbeidshof Antwerpen 20 november 2018 (KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven Publicatiedatum: 03/03/2019 In de recentste nieuwsbrief van het wordt het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 20 november 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. “Een schadevergoeding gelijk aan het gederfd loon wegens inkomensverlies kan het gevolg zijn wanneer een werkgever ten

2019-03-03T11:12:45+00:00 3 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Ontslag uit vrees dat een werknemer zich kandidaat zou stellen bij de sociale verkiezingen: misbruik van ontslagrecht met recht op bijkomende vergoeding? Arbeidshof Brussel 24 oktober 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/02/2019 De feiten Op 2 juni 2000 ondertekenden de werkgever en mevrouw F. een arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw F. met ingang van 16 augustus 2000 werd aangeworven als ergotherapeute. Met verzoekschrift van 21 januari 2004 vorderde het ACV voor de arbeidsrechtbank te Brussel

2019-02-20T13:00:46+00:00 21 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Ongeval na glaasje teveel bij gedeeltelijke deelname aan fietstocht van de ‘Vriendenkring van het personeel van de RSZ’ zonder voorafgaandelijke inschrijving: arbeidsongeval of niet? Arbeidshof Brussel 3 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/02/2019 De feiten De fietstocht van 7 juni 2012 werd georganiseerd door de “Vriendenkring van het Personeel” van de RSZ, die socio-recreatieve groepsactiviteiten organiseert voor het personeel van de RSZ, zowel tijdens de werkuren als daarbuiten (’s avonds of in het weekend). De RSZ moedigt het personeel

2019-02-12T10:15:15+00:00 15 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Mag een werknemersvertegenwoordiger via een blog info bezorgen aan zijn collega’s zonder dat de werkgever daar toegang toe heeft? Arbeidshof Brussel 21 juni 2018 (KULeuven)

Auteur: Inge Verdonck (Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven) Publicatiedatum: januari 2019 “Mag een vertegenwoordiger van het personeel in die hoedanigheid inlichtingen bezorgen aan zijn collega’s en met hen een communicatie onderhouden zonder dat de werkgever daar toegang toe heeft? Dat was de kernvraag waar het arbeidshof te Brussel zich in

2019-01-30T16:30:06+00:00 30 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Schijnzelfstandigheid : opdrachtgever uit de bouwsector vangt bot met Bulgaar die een paar aandelen in zijn onderneming heeft. Arbeidshof Brussel 25 april 2018 (KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven Publicatiedatum: december 2018 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 25 april 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. “In deze zaak moest het arbeidshof te Brussel beslissen

2019-01-14T15:16:01+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Geweigerde doelgroepvermindering na herstructurering. Arbeidshof Brussel 20 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële droogkuis uit te Wetteren en te Oostakker. De curator hield het personeel in dienst en zette de activiteiten verder in afwachting van een overnemer. De nv Romi Laundry Services werd

2019-01-14T15:10:33+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Opzeggingsbrief zonder vermelding van de duur van de opzeggingstermijn: binnen welke termijn moet de werknemer de relatieve nietigheid inroepen? Arbeidshof Antwerpen 19 oktober 2018 (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven)

Auteur: Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven Publicatiedatum: november 2018 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 19 oktober 2018 becommentarieerd door mevr. Laura Mylemans. Hieronder volgt haar bijdrage. De feiten Per aangetekende brief van 28 oktober 2015 beëindigde

2018-12-11T17:13:15+00:00 11 december 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |