Ontslag om dringende reden: de ene (be)dreiging is de andere niet (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Een recent in het JTT gepubliceerde uitspraak van het arbeidshof Luik van 26 maart 2021 leert ons andermaal dat een ontslag om dringende reden niet lichtzinnig gegeven mag worden. Feiten Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) had in een privéconversatie via het chatmedium Messenger van Facebook…

Lees meer

Meervoudige discriminatie: cumul van schadevergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/08/2021 Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een markant vonnis van de arbeidsrechtbank van 29 september 2020.  In dat vonnis werd een werkgever voor het eerst veroordeeld tot drie forfaitaire schadevergoedingen wegens drievoudige discriminatie van een sollicitante. Gelet op het ophefmakend…

Lees meer

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sam De Voogt (Eubelius) Publicatiedatum: 18/06/2021 Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van een WCO III in strijd is met het EU-recht. Het veroordeelde de Belgische staat tot betaling van schadevergoeding aan een niet-overgenomen werknemer. De Belgische wetgeving over gerechtelijke reorganisatie bepaalt…

Lees meer

The winner takes it all… of soms net niet? Wielrenner Wout Van Aert moet ex-werkgever verbrekingsvergoeding van ong. €660.000 betalen. Arbeidshof Antwerpen – 9 juni 2021 (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & Rechtbanken Publicatiedatum: 10/06/2021 Wielrenner Wout Van Aert beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte wegens dringende reden. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 9 juni 2021. Hierdoor is Van Aert de wielerploeg van Nick Nuyens een verbrekingsvergoeding van ongeveer € 660.000 verschuldigd. Sniper Cycling bewijst echter niet dat…

Lees meer

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die het dragen van religieuze…

Lees meer

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van de…

Lees meer

Begrip “dezelfde werkgever” voor berekenen anciënniteit (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity) Publicatiedatum: 19/04/2021 Anciënniteit wordt gedefinieerd als de periodes dat men ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming, waarbij “dezelfde onderneming” volgens vaste Cassatierechtspraak beschouwd wordt als eenzelfde economische exploitatie-eenheid. Verschillende activiteiten in dezelfde economische sector (in casu de sector van de koelvaart) zijn vaak in bepaalde mate gelijkaardig of aanvullend. In die…

Lees meer

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen sprake is van indirecte…

Lees meer

Ontslag om dringende reden. Discriminatie wegens syndicale overtuiging. Rechtsmisbruik (Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2021)

Auteur: Hoven & Rechtbanken Publicatiedatum: 28/01/2021 Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van zijn ontslag. De arbeider weigerde te werken op een plek waar volgens hem asbest aanwezig was. Het arbeidshof beslist dat  deze weigering geen ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Volgens het hof was het…

Lees meer