>Voeg code toe voor de </head> tag.aangifte

Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 11/09/2019 De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu bovendien een verhoogd bedrag van toepassing. De hervorming van de vennootschapsbelasting omvatte ook verschillende maatregelen die belastingplichtigen

2019-09-20T13:49:30+00:00 23 september 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Elk gewest krijgt zijn eigen aangifte in de personenbelasting (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 06/06/2018 De nieuwe aangifte in de personenbelasting moet ingediend worden tegen 29 juni of 12 juli. De opvallendste nieuwigheid is dat er nu drie aangiften zijn: een voor elk gewest. Zo kan het formulier korter en overzichtelijker gehouden worden. De fiscus laat zich ook

Meldingsplicht van substantiële betalingen: Hongkong-structuren onder vuur (Bloom Law)

Dat Belgische vennootschappen die (on)rechtstreeks betalingen verrichten aan belastingparadijzen voor een totaalbedrag van 100.000 euro tijdens het belastbaar tijdperk, verplicht zijn om daarvan jaarlijkse aangifte te doen, weten we al langer. Deze aangifteverplichting past in de strijd tegen het gebruik van belastingparadijzen om belasting te ontwijken. Deze aangifteplicht wordt nu

2016-09-14T08:18:05+00:00 14 september 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |