Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

Webinar on demand

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

Wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het BW gepubliceerd in het Staatsblad van 14 maart 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Het gaat hier om een codificatie zonder inhoudelijke wijziging, de wet treedt in werking op 1 juli 2022.

Beoogd werd de teksten te actualiseren, waar nodig ze duidelijker en leesbaarder te formuleren en ze in een logischere structuur onder te brengen; die bepalingen in te lassen in het nieuw Burgerlijk Wetboek en daarbij coherentie te verwezenlijken ten aanzien van de overige boeken waaruit dit nieuw Burgerlijk Wetboek zal bestaan, met inbegrip van het voorzien van een opschrift voor elk artikel.

Dat herschrijven en deze noodzakelijke aanpassingen leiden niet tot de invoering van nieuwe concepten of zelfs van nieuwe regels, noch in het relatievermogensrecht, noch in het recht inzake nalatenschappen, schenkingen en testamenten, die beide totaal in hun essentie gerespecteerd worden, rekening houdend met de recente wijzigingen die de wetgever met ingang van 1 september 2018 aan aangebracht heeft.

Meer informatie