Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding ingediend op 7 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 26/04/2021

Het wetsontwerp heeft met name tot doel de verplichting tot aangifte van bijzondere fiscale mechanismen door de bancaire en financiële toezichthouders te regelen en uit te breiden.

Aldus geeft de voorliggende wetsontwerp uitvoering aan een aantal aanbevelingen van de bijzondere commissie “internationale fiscale fraude/Panama Papers” en van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds.

Bovendien biedt dit ontwerp ook een antwoord op bepaalde bekommernissen geuit bij de FinCenfiles-hoorzittingen.

Het wetsontwerp bevat twee onderdelen:

  • een wetsontwerp inzake de melding van bijzondere mechanismen door de toezichthouders aan het gerecht
  • aanpassingen aan de anti-witwaswet van 18 september 2017, in het bijzonder wordt een bepaling ingevoerd die onderworpen entiteiten de verplichting oplegt om verschillen die zij vaststellen tussen hun onderzoek en het UBO-register te melden

Lees hier het wetsontwerp