Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Wat als de vakantiewoning uw nieuwe thuis wordt (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Vorige week bespraken we dat Frankrijk, Spanje en Italië de populairste landen zijn bij Belgen om vastgoed in het buitenland aan te kopen en wat de fiscale aandachtspunten zijn bij dergelijke aankoop. In de praktijk zien we echter dat sommige eigenaars van een tweede woning er op termijn voor opteren om België te verlaten en zich permanent in Spanje, Frankrijk of Italië te vestigen. Graag zetten wij kort uiteen wat de belangrijkste fiscale aandachtspunten zijn van dergelijke emigratie.

Frankrijk en Spanje staan niet gekend voor hun fiscaal gunstige regimes. Integendeel, zowel in Spanje als in Frankrijk is er vermogensbelasting verschuldigd. In Spanje betreft het een jaarlijkse belasting op het wereldwijd vermogen van Spaanse inwoners zodra dit een bepaalde drempelwaarde overstijgt. Sinds 1 januari 2018 is ook in Frankrijk een jaarlijkse vermogensbelasting verschuldigd op het wereldwijd onroerend vermogen dat wordt aangehouden door Franse inwoners, de zogenaamde impôt sur la fortune immobilière. Ook wat de tarieven van de inkomstenbelasting betreft is er geen direct voordeel te opzichte van deze in België. Bij een overlijden kan er eventueel wel een voordeel behaald worden. Zo geldt in Frankrijk een algemene vrijstelling van erfbelasting tussen echtgenoten maar daartegenover kunnen wel hogere tarieven spelen tussen ouders en kinderen. Spanje belast enkel in handen van de erfgenamen die in Spanje woonachtig zijn of op Spaans vermogen. Dit kan dan weer voordelen hebben voor erfgenamen die nog in België wonen.

Italië is een ander verhaal. Italië hanteert wel enkele fiscaal voordelige regimes die interessant kunnen zijn voor Belgen die verhuizen. sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor zeer vermogende individuen die naar Italië verhuizen. Het regime houdt in dat inkomsten en meerwaarden uit buitenlandse bron worden vrijgesteld van heffing in Italië. Als tegenprestatie wordt de belastingplichtige jaarlijks onderworpen aan een forfaitaire heffing van 100.000 euro. Daarnaast bestaat ook een voordelig regime voor gepensioneerden. Ingevolge de toepassing van dit regime worden inkomsten en meerwaarden uit buitenlandse bron onderworpen aan een forfaitaire heffing van 7%. Maar om van dit regime te genieten, moet de gepensioneerde zich vestigen in een Italiaanse gemeente met een inwonersaantal onder de 20.000 inwoners dat ook nog eens gelegen is in de Zuiderse regio’s Sicilië, Sardinië, Calabrië, Campanië, ,Basilicata, Abruzzo, Molise of Puglia. Een derde regime is dat voor expats die in Italië gaan wonen en hun werkzaamheden hoofdzakelijk in Italië uitoefenen. Voor deze Belgen geldt dat 70% van hun inkomsten uit arbeid wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting!

Ook op het vlak van erfbelasting is Italië een voordelig land met een vrijstelling van erfbelasting ten belope van 1 miljoen euro per erfgenaam (echtgenote en kinderen) en tarieven van 4% tot 8% op het meerdere.

Bron: Cazimir Advocaten