Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag en zekerheden’

3 Webinars on demand

Wallonië blijft eigen koers varen: verlenging risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar (Van Havermaet)

Auteur: Natalie Vanderstappen (Van Havermaet)

De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat moet leiden tot een “eerlijkere” belasting. Eén van de maatregelen is een verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar. Wat houdt deze maatregel precies is? Wanneer zal deze nieuwe regeling in werking treden? Wat met Vlaanderen en Brussel? Een overzicht…

WAAROVER GAAT HET?

Bij heel wat roerende schenkingen is de tussenkomst van een notaris vereist. Denk bijvoorbeeld aan de schenking van aandelen van een vennootschap, een schenking van een beleggingsportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik, … . Een notariële schenking brengt automatisch schenkbelasting met zich mee, gezien de akte verplicht registreerbaar is. In Wallonië bedraagt het tarief voor een schenking van roerende goederen 3,3% in rechte lijn en partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) en 5,5% tussen anderen.

De klassieke hand- of bankgift is evenwel niet verplicht registreerbaar. Hierdoor is er géén schenkbelasting verschuldigd. In dit geval moet er wel rekening gehouden worden met een bepaalde periode die de schenker moet overleven. Op dit ogenblik is het zo dat wanneer de schenker overlijdt binnen een termijn van drie jaar na de schenking er dure erfbelasting (i.p.v. goedkope schenkbelasting) verschuldigd is over de geschonken goederen. De Waalse regering is evenwel van plan om deze risicotermijn te verlengen van drie naar vijf jaar. Op deze manier wil zij mensen stimuleren om hun niet-geregistreerde schenking alsnog ter registratie aan te bieden.

INWERKINGTREDING?

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2022, maar zal ook retroactief van toepassing zijn op schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2019.

Wanneer iemand bijvoorbeeld een bankgift heeft gedaan op 6 april 2020, zal de risicoperiode pas eindigen op 6 april 2025 in plaats van 6 april 2023.

WAT MET VLAANDEREN EN BRUSSEL?

De Vlaamse Regering was een tijdje geleden eveneens van plan om de risicotermijn te verlengen van drie naar vier jaar, dit met ingang van 1 juli 2021.  Vlaams minister van Financiën, Matthias Diependaele, heeft evenwel eerder dit jaar laten weten dat deze verlenging niet doorgaat, mede omdat intussen ook de zogenaamde ‘kaasroute’ eind vorig jaar werd afgesloten. Ook in Brussel blijft de risicotermijn vooralsnog behouden op drie jaar.

BESLUIT

Met deze wijziging wordt nog maar eens bevestigd dat elk gewest zijn eigen fiscale koers vaart. Het gevolg is dat de erf- en schenkbelasting in ons land een onontwarbaar kluwen is geworden. Voor mensen die verhuizen van het ene gewest naar het andere, kan dat een enorme fiscale impact hebben. Niet alleen de tarieven verschillen, bepaalde clausules in testamenten of huwelijkscontracten worden er ook anders geïnterpreteerd.

Bron: Van Havermaet