Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

VZW’s en jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten: ingrijpende wijzigingen goedgekeurd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 28 november 2023 werd in tweede lezing in de Commissie Financiën en Begroting het Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen goedgekeurd.

Titel 3 betreft de wijzigingen van het Wetboek der successierechten betreffende de taks tot vergoeding der successierechten, materie die federaal is gebleven.

Wat verandert er?

  1. invoering van een progressief tarief, zoals dat ook in de successierechten bestaat
  2. vervanging van de vrijstelling van de taks wanneer het belastbaar vermogen van de betrokken rechtspersoon 25.000 euro niet te boven gaat door een voetvrijstelling van 50.000 euro
  3. neutralisering van het nieuwe tarief voor de instellingen uit de zorgsector

De wetgeving inzake de taks wordt ook aangepast ten gevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 10/2020 van 23 januari 2020. Ingevolge dat arrest moeten buitenlands gelegen onroerende goederen ook in de heffingsgrondslag van de taks worden opgenomen.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp