Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Voorstelling jaarverslag 2018 (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 21/06/2019

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vandaag haar jaarverslag 2018. Bij de voorstelling ervan gaf de FSMA onder meer toelichting over inspecties in de verzekeringssector, de voorbereidingen op een eventuele brexit, haar betrokkenheid in bepaalde aspecten van de strijd tegen het witwassen, duurzaam beleggen en de bouw van het nieuwe financieel educatief centrum van de FSMA.

De centrale missie van de FSMA is bij te dragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en tot transparante financiële markten. De bevoegdheidsdomeinen van de FSMA zijn: controle van financiële producten, toezicht op de naleving van de gedragsregels, markttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot de financiële educatie van het publiek.

De FSMA trof in 2018 maatregelen en nam initiatieven om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor te bereiden. Een harde brexit kan een impact hebben op financiële spelers die vanuit het VK hun diensten aanbieden in de EU en omgekeerd. Ook consumenten die cliënt zijn bij een Britse financiële speler kunnen de impact voelen. Het garanderen van de continuïteit van contracten na een brexit is de voornaamste bekommernis van de FSMA.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de strijd tegen het witwassen. Nieuwe regels werden omgezet in Belgische wetgeving en toegelicht aan de financiële spelers onder toezicht van de FSMA. Zij moeten de risico’s waaraan ze blootstaan inventariseren, beoordelen en begrijpen en vervolgens de nodige maatregelen nemen. De FSMA voerde hierover al 105 inspecties op het terrein uit.

Duurzaamheid staat eveneens bovenaan de internationale en Europese agenda. Het aanbod van ‘duurzame’ financiële producten is de jongste tijd volop ontwikkeld. De FSMA vindt het belangrijk dat het duurzame karakter van een product niet als louter marketing-argument gebruikt wordt. In afwachting van nieuwe Europese wetgeving over de taxonomie van duurzame economische activiteiten, zal de FSMA op nationaal niveau een publieke raadpleging organiseren over de commercialisering van duurzame financiële producten.

Bij de voorstelling van het jaarverslag gaf de FSMA ook meer informatie over de oprichting van het Wikifin Lab. Het financieel educatief centrum van de FSMA wordt een belevingscentrum waar jongeren financiële educatie op een ludieke, interactieve en didactische wijze kunnen beleven. Wikifin Lab opent zijn deuren volgend schooljaar.

De FSMA deed vorig jaar ook inspecties naar de wijze waarop verzekeraars de regels inzake belangenconflicten en distributievergoedingen toepassen bij de verkoop van tak23-verzekeringen aan consumenten. Meer informatie hierover staat in een apart persbericht.

Lees hier het jaarverslag