Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vastgoed anno 2022’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Consumentenbescherming in de financiële sector

Webinar on demand

Voordeelpakket ‘Successieplanning’

4 webinars on demand

Voorstellen hervorming erfrecht: dit moet u weten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)

Publicatiedatum: 09/10/2020

Bevat uw testament een duolegaat? Wil u uw kinderen of kleinkinderen op weg helpen via een schenking? Speelt u met het idee te schenken via een Nederlandse notaris? Zowel de Vlaamse als de Federale overheid kondigden recent initiatieven aan die uw vermogensplanning uit balans kunnen brengen.  

Duolegaat

Het duolegaat is een juridische techniek waarbij u op een eenvoudige en menslievende wijze uw vermogen kan overdragen naar de volgende generatie.  U kan bijvoorbeeld een algemeen legaat instellen ten gunste van een goed doel.  Dat goede doel zal dan enerzijds de erfbelasting aan een rechtvaardig tarief op zich nemen.  Anderzijds zal de organisatie aan uw familie of vrienden dat deel van de koek uitkeren dat u hen wenst na te laten.  Een ander pluspunt is dat het goede doel ‘de erfrechtelijke administratie’ op zich neemt.

De Vlaamse Overheid heeft recentelijk bij deze techniek de fiscaalrechtelijke duimschroeven wat aangedraaid. De decreetgever zal uiteraard gunstige vermogensrechtelijke technieken zoals het duolegaat en het omgekeerd duolegaat niet tot de geschiedenis verbannen, maar maakt er vanaf 2021 wel een duurder verhaal van. Met professioneel fiscaal advies kan u op een vermogensvriendelijke wijze onaangename verassingen vermijden.

‘Verdachte periode’ van drie jaar naar vier jaar

Daarnaast wordt de wettelijke ‘verdachte periode’ van drie jaar voor het overlijden in heel wat situaties op vier jaar gebracht.  Dat wil zeggen dat een schenking vandaag nog tot 2024 het risico loopt om uiteindelijk toch het erfrechtelijk regime te ondergaan. Dat is nadelig aangezien de schenkbelasting uw vermogen minder aantast dan de erfbelasting. Indien u bijvoorbeeld in 2023 komt te overlijden, zal de fiscus uw schenking via dergelijke ‘ficties’ alsnog omtoveren tot een legaat.

Exit kaasroute

Tenslotte beloofde de federale regering onlangs nogmaals om de kaasroute af te sluiten. Dat wil zeggen dat u in de toekomst registratierechten zal betalen op elke schenking van roerende goederen, ongeacht waar u de schenkingsakte opstelt.  Vandaag kan u nog via een Nederlandse notaris juwelen, aandelen of een som geld schenken zonder dat de fiscus een deel opeist. Steeds meer mensen kiezen vandaag dan ook terecht voor een spoedig optreden onder begeleiding van professionals.

Voordelig erven van vrienden of verre familie

Ter compensatie van de bovenstaande accentwijzigingen, speelt het Vlaams Gewest met het idee van een vriendenerfenis. Het tarief van 25 % zakt in de eerste schijf naar 3 %.  Zo kan u een deel van uw vermogen nalaten aan personen die vandaag aan een hoger tarief gekoppeld zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrienden, broers, zussen, goede kennissen, enzovoort. Toch is ook hier professioneel advies aangewezen om een correct inzicht in het fiscaal-rechtelijk kluwen te verwerven.  Zo geldt het voordelig tarief slechts voor een bedrag tot 15.000 EUR.  Alles boven deze grens zal u duurder uitkomen.

Vermogensplanning

Heeft u bijkomende vragen over vermogensplanning? Wil u een duidelijk en globaal beeld op de fiscaal-juridische opportuniteiten en valkuilen die uw specifieke plannen kunnen beïnvloedden? Of wil u eenvoudigweg uw vermogen beschermen? De fiscale specialisten bij Lauwers & Seutin stellen hun kennis en jarenlange ervaring graag ter beschikking om u op gedetailleerde maar begrijpelijke wijze te begeleiden.

Lees hier het originele artikel