De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar op 20 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Verzekeringsgift: vernietigingsberoep afgewezen door het Grondwettelijk Hof op 28 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 06/03/2019

LegalNews vroeg meer uitleg over dit arrest aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal.

In 2017 heeft de Vlaamse decreetgever een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam.

In twee woorden komt de nieuwe regeling erop neer dat wanneer een levensverzekeringsgift plaats vindt met betaling van schenkbelasting (op de waarde van het contract ten tijde van de gift), de begiftigde alsnog erfbelasting verschuldigd is op het overlijdenskapitaal dat hij geniet naar aanleiding van het later overlijden van de schenker-verzekerde, althans in de mate dat het overlijdenskapitaal groter is dan de waarde van het contract waarop destijds schenkbelasting werd betaald.

En dit zelfs als de schenker meer dan 3 jaar na de verzekeringsgift overlijdt.

De Raad van State had daar zo zijn bedenkingen bij (mogelijke bevoegdheidsoverschrijding en mogelijke discriminatie ten opzichte van de schenking van een effectenportefeuille of een schilderij).

In zijn arrest van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat het nieuwe Vlaamse decreet geen bevoegdheidsoverschrijding inhoudt en niet discriminerend is.

Maar uiteraard bestaan er wel technieken om in het kader van de verzekeringsgift de erfbelasting op de vermelde ‘aangroei’ van de poliswaarde tussen de datum van de schenking en de latere overlijdensdatum van de schenker te vermijden.

Lees hier het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 februari 2019